Onzekere Britse consument houdt hand op knip

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Onzekere Britse consument houdt hand op knip

Onzekere Britse consument houdt hand op knip

20 april 2018
Ondanks hogere lonen geven de Britten minder uit. Winkelverkopen onverwacht zwak.

Ondanks hogere lonen geven de Britten minder uit. Winkelverkopen onverwacht zwak.

De terugval van 1,2% bij de detailhandelsverkopen in het Verenig Koninkrijk in maart was dubbel zo groot dan verwacht. Het weer was de afgelopen maand weliswaar slecht, maar dat neemt niet weg dat consumenten uiterst voorzichtig zijn met uitgeven. Terwijl de loongroei versnelt.

Een oplopende inflatie met mogelijk stijgende rente, Brexit-onzekerheden en de instabielere wereldhandel vreten aan het vertrouwen bij de Britse consument. Zo sterk zelfs, dat de Engelse centrale bank (Bank of England) de voor beleggers bijna voldongen renteverhoging begin mei even aan de kant lijkt te schuiven. Dat liet BoE-baas Mark Carney in een interview doorschemeren. Deze voorzichtigheid benadrukt nog eens de positionering van de centrale banken wereldwijd. Ze zijn als de dood om het broze economische herstel te bruskeren. Centrale bankiers opereren zeer, zeer behoedzaam en daarom denken wij steeds meer dat de eerste beleidsrenteverhoging van de ECB zelfs richting 2020 opschuift.

Philly Fed verrassend sterk

De Philly Fed index steeg in april onverwachts door tot 23,2 punten, waar economen een lichte terugval hadden voorzien tot 20 punten. De Philly Fed is de graadmeter voor de industriële activiteit in de regio Philadelphia. De stijging geeft aan, dat de economische groei voldoende blijft.

Overigens was het niet allemaal koek en ei. De nieuwe orderinstroom tuimelde 17 punten en ook het aantal verzendingen pakte flink lager uit. De lagere orderinstroom is een teken van een toekomstige productievertraging. Wij merken daarbij op, dat de instroom nog steeds wijst op een (lagere) groei. Wat betreft werkgelegenheid liet het rapport een ijzersterk cijfer zien. Net als in de regio New York ondervinden fabrikanten flink hogere inkoopprijzen maar weten zij hun verkoopprijzen te verhogen. Dit doorberekenen resulteert uiteindelijk in een hogere consumenteninflatie. Steeds meer signalen uit de VS hinten hierop. De tienjaarsrente steeg hierop tot boven de 2,9%.

Amerikaanse arbeidsmarkt uiterst solide

In de Verenigde Staten bedroeg het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week 232.000 stuks. De aanvragen schommelen al enige tijd rond dit niveau en dat indiceert een voortgaande banengroei. De neerwaartse uitschieter van 103.000 nieuwe banen in maart lijkt daarmee een incident. Op basis van de reeks goede werkloosheidscijfers denken wij dat de banencreatie zich in april zal herpakken en wederom richting de 200.000 gaat. Op de arbeidsmarkt stoomt de Amerikaanse economie gewoon door.

Inflatie Japan blijft laag

De Japanse kerninflatie steeg in maart met 0,9% op jaarbasis. Dit is de voor voedsel en energie geschoonde consumenteninflatie. De inflatie is ondanks de stijging nog ver verwijderd van de 2% die de centrale bank Bank of Japan (BoJ) zich als doel heeft gesteld.
Voor de komende maanden zijn de inflatievooruitzichten zeer gematigd. De sterkere yen duwt de importinflatie omlaag. Werknemers krijgen daarentegen wel meer koopkracht en de grote vraag is of zich dat vertaalt naar hogere bestedingen. Japanners zijn erg terughoudend in hun uitgaven.

Wij denken dat de kerninflatie richting het jaareinde langzaam klimt tot boven de 1% op jaarbasis. Dat is niet spectaculair en het zal de BoJ er niet toe bewegen om al snel de geldkraan wat dicht te draaien.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel