Fed ziet schaduw over Amerikaanse economie

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Fed ziet schaduw over Amerikaanse economie

Fed ziet schaduw over Amerikaanse economie

19 april 2018
Amerikaanse centrale bank meldt handelszorgen. De Bank of England loopt op eieren.

Amerikaanse centrale bank meldt handelszorgen. De Bank of England loopt op eieren.

Een mogelijke escalatie tot een mondiale handelsoorlog en importtarieven werpen een schaduw op de solide economische prestaties van de Verenigde Staten. Die conclusie trekt het Fed Beige Book, de zeswekelijkse macro-economische verkenning van de Amerikaanse centrale bank. Ondernemers in de sectoren industrie, transport en landbouw hebben de grootste zorgen. De krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt neemt toe voor met name geschoold personeel. Toch bleef de loongroei bescheiden in de afgelopen zes weken, meldde het rapport.

De Fed ziet ook pluspunten. Zo kregen de consumentenbestedingen meer tractie kregen. In het februarirapport werd de consumptie nog als 'gemengd' omschreven. Ook de kredietverlening aan bedrijven trekt aan en dat wijst op groeiende investeringen. Ondernemers zien steeds meer prijzen stijgen, met name die van staal en aluminium als gevolg van de importtarieven. Ze slagen er in om die hogere prijzen door te berekenen aan afnemers, een teken dat het prijszettend vermogen groeit en dat werkt inflatie in de hand. Dit gegeven houdt de Fed scherp en leidt dit jaar mogelijk tot drie renteverhogingen.

De Fed maakt zich meer zorgen over een escalatie van de handelsoorlog. Fed-bestuurslid William Dudley van de Federal Reserve Bank of New York voorziet bij een handelsoorlog een verschrikkelijke uitkomst voor de VS opdoemen.

Inflatie Verenigd Koninkrijk  onverwachts lager

De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk waren in maart 2,5% hoger dan in maart 2017. Dat blijkt uit cijfers van de Bank of England. Economen hadden gerekend op een stijging van 2,7%. De inflatie is sinds eind 2017 (3,1%) behoorlijk op zijn retour en dat werd mede veroorzaakt door het aansterkende pond. Met een hogere pond wordt er minder inflatie geïmporteerd. De gemiddelde salarisstrook dikte met 2,8% aan en daarmee verbetert het koopkrachtplaatje van de gemiddelde Engelse burger. Dat is hard nodig om de binnenlandse economie op de groeirails te houden.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen de lonen harder stijgen dan de inflatie in de rest van het jaar, aldus de Engelse centrale bank. Om die reden gaat waarschijnlijk begin mei ook de beleidsrente omhoog. De inflatievoet is simpelweg te hoog.

Het blijft op eieren lopen voor de Engelse centrale bank. Een renteverhoging zet bijvoorbeeld de al zwakkere huizenmarkt nog meer onder druk. Voor het eerst sinds 2009 daalden in Londen de huizenprijzen op maandbasis (-1,0%). Een verstoring van de economische groei is niet gewenst, net zomin als een torenhoge inflatie van boven de 3%. Deze onzekerheden plus de Brexit maken beleggers ongerust en daarom zijn we terughoudend en selectief over Britse aandelen.

IMF waarschuwt voor economische dreigingen

De berichtgeving van het IMF is meestal waarschuwend van aard, dat zijn we gewend. Volgens de internationale monetaire fonds zijn de risico's voor het financiële systeem de afgelopen maanden toegenomen. Dat is een open deur.        
Het IMF geeft verder aan, dat  de economische groei gepiekt heeft en er zeker voor de grote economieën een lichte groeiterugval is te verwachten voor 2019. Door de hoge waarderingen op de financiële markten voor zowel aandelen als obligaties lopen beleggers daardoor meer gevaar.

De terugkeer naar een normale rente-omgeving is lastig. De relatieve schuldenlast in de wereld staat op recordhoogte en hogere rentelasten vreten direct aan de economische groei. Toch maant het IMF tot meer discipline. In bijvoorbeeld de VS stijgt de verhouding overheidsschuld/bruto nationaal product in 2023 tot 117%. Een stijging tot boven de 100% remt de economische groei van een land vaak sterk af. Als daarbij ook nog de rentevoet stijgt dan wordt het nog lastiger om de rente op de schuldenlast te betalen. Maar daarvgaat de obligatiemarkt niet vanuit. De projectie van de Amerikaanse tienjaarsrente in 2022 zit nu op 3,1% en dat is nauwelijks hoger dan de huidige 2,9%. Dus de impact van stijging van de kapitaalmarktrente wordt als beperkt gezien.  

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel