Duurdere dollar goed voor economie eurozone

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Duurdere dollar goed voor economie eurozone

Duurdere dollar goed voor economie eurozone

26 april 2018
Koers van Amerikaanse dollar trekt aan. Een mooi geschenk voor eurozone en Japan.

Koers van Amerikaanse dollar trekt aan. Een mooi geschenk voor eurozone en Japan.

En verder:

  • Politieke zorgen duwen olieprijs omhoog

 

De Amerikaanse dollar zit in de lift. Medio februari bereikte de dollar tegenover het mandje belangrijkste wereldvaluta’s nog een indexstand van 88,6. Donderdagochtend noteerde deze index een stand van 91,2: een winst van een kleine 3% voor de dollar.

De aantrekkende rente in de Verenigde Staten en het geloof in een sterker economisch herstel zijn de stuwende krachten achter de opmars van de dollar. De inflatiesignalen in de VS stapelen zich op en dat voedt de speculatie dat de Fed dit jaar mogelijk nog een extra rentestapje zal zetten. In totaal zijn er dan vier renteverhogingen te verwachten.

Vanuit de eurozone en Japan klinkt juist een heel ander economisch geluid. Daar wordt meer gehint op ongewijzigde voortzetting van het huidige, ruime monetaire beleid vanwege de lage inflatie.

Een sterkere dollar - lees zwakkere yen en euro - zijn mooie geschenken voor euroland en Japan. Dat kan de afvlakkende economische groei de komende maanden meer leven inblazen. Een welkom geschenk voor Europese aandelenmarkten waar diverse bedrijven melden last te hebben van de dure euro. Op de wat langere termijn – meer dan één jaar – zien we de Amerikaanse dollar overigens verzwakken. De oplopende begrotingstekorten in de VS en de uitdijende schuldenlast van de Amerikaanse overheid gaan de waarde van de greenback drukken. Lees ook onze valutavisie.

Politiek oliespel langer op de wagen

De olieprijs blijft de speelbal van economische en politieke factoren. Uiteindelijk wogen politieke zaken zwaarder en lieten de WTI-olieprijs op $ 68,4 liet uitkomen (+0,8%). Eerst waren er de oplopende olievoorraden in de Verenigde Staten. De 2,17 miljoen extra vaten in opslag kwam afgelopen week totaal onverwacht. Marktvorsers voorspelden juist een afname van 2,0 miljoen vaten. De grotere voorraad drukte de olieprijs. Maar niet voor lang.

De Franse president Emmanuel Macron zag zijn reddingsactie mislukken om de Verenigde de nucleaire deal met Iran te laten handhaven. Hij voorziet voor 12 mei een opzegging door de Amerikanen. Dat veroorzaakt politieke spanningen in het Midden-Oosten en op de oliemarkt. Sinds de opheffing van de Iraanse oliesancties produceert en exporteert het land 1 miljoen vaten per dag meer. Het geheel of gedeeltelijk wegvallen van deze export zal de olieprijs opstuwen. Wij denken dat het prijseffect echter tijdelijk is, omdat de Amerikaanse olieproductie snel zal uitbreiden bij een nog hogere olieprijs. Een stabilisatie van de WTI-prijs tussen de $ 60 en $ 65 per vat achten wij het meest reëel.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel