Amerikaanse groei valt wat terug

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Amerikaanse groei valt wat terug

Amerikaanse groei valt wat terug

30 april 2018
De Amerikaanse consument laat het afweten, maar we blijven optimistisch over de economie.

De Amerikaanse consument laat het afweten, maar we blijven optimistisch over de economie.

En verder:

De Amerikaanse economie tekent in het eerste kwartaal van dit jaar naar schatting 2,3% groei op jaarbasis op. In het laatste kwartaal van 2017 bedroeg het groeicijfer nog 2,9%. De terugval was echter verwacht.

Vooral de consument liet het afweten. In de laatste drie maanden van vorig jaar steeg de consumptie op jaarbasis nog met 4%. Dat momentum daalde in het eerste kwartaal van dit jaar naar 1,1%. Dit verloop is best verwonderlijk. Ondersteund door de stevige arbeidsmarkt en lagere belastingen, hadden we op meer mogen rekenen. Toch zijn er verzachtende omstandigheden. Zo kregen de autoverkopen eind 2017 een impuls in de nasleep van de orkanen van het najaar. Vernielde auto’s moesten nu eenmaal vervangen worden. Die impuls viel de maanden daarna weg.

Wij blijven optimistisch over de Amerikaanse consument op basis van de arbeidsmarkt en belastingverlaging. Ook van de investeringen verwachten we de komende maanden steun voor de economie. In het eerste kwartaal namen die toe met 6,1%. Ook dit cijfer was iets lager dan de 6,8% van het kwartaal daarvoor, maar het blijft degelijk.

Per saldo verwachten we dat de Amerikaanse groei de komende maanden opnieuw een tandje hoger kan. Een echte afzwakking is pas iets voor begin 2019. Op dat moment zal de hogere beleidsrente van de Fed voelbaar worden. De centrale bank heeft immers alle reden om de komende maanden nog twee tot drie keer de rente op te trekken. Zo gaf de favoriete inflatieparameter van de Fed in het eerste kwartaal een stijging van 2,5% aan (de kern-PCE). Dat is ruim boven het doel van 2%.

Europese consument optimistischer

De economie van de eurozone is 2018 relatief flauwtjes gestart. Zowel de Franse (0,3%) als Oostenrijkse (0,7%) groei op kwartaalbasis lagen lager dan tijdens het vierde kwartaal van 2017. Het Spaanse groeicijfer (0,7%) stabiliseerde.

Op basis van deze cijfers valt te verwachten dat de economische groei van de gehele eurozone rond de 0,4% op kwartaalbasis zal uitkomen. Medio deze week komt dit cijfer naar buiten. In het laatste kwartaal van 2017 mochten we nog 0,7% groei noteren. Toch betekent dit niet dat we nu plots pessimistisch moeten worden.

Veel economische indicatoren gaven de afgelopen weken aan dat het allemaal wat minder uitbundig verloopt. Toch ontwaren we in de meest recente data een stabilisatie. We zien niet langer een verdere afkoeling van de cijfers. De Economische Sentiment Indicator van de Europese Commissie stabiliseerde in april, nadat hij sinds januari alleen maar was gedaald. Met name het economische humeur van de Europese consument verbeterde opnieuw. Wellicht mede onder invloed van de iets afgezwakte wereldwijde retoriek over handelsoorlogen. Hopelijk blijft dat zo. De komende uren moeten de Verenigde Staten beslissen of ze de tijdelijke uitzondering voor heffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie zullen handhaven.

Het Verenigd Koninkrijk hinkt achteraan

In het Verenigd Koninkrijk viel de economische groei in het eerste kwartaal terug tot 1.2% op jaarbasis. Dat is het laagste niveau sinds begin 2012. Natuurlijk werkten de hevige winsterstormen negatief door in de cijfers, maar die impact mag niet overdreven worden. De groei was gewoon matig.

Het Britse pond reageerde negatief op deze cijfers. Financiële markten rekenden erop, dat de Bank of England spoedig de rente zou trekken. Die kans is nu weer een heel stuk kleiner geworden.
Het pond noteert zwak sinds het Brexit-referendum. Hierdoor steeg de Britse inflatie begin dit jaar tot boven de drie procent, wat aan de koopkracht van de Britse consument knabbelde.

Dat effect begint nu langzaam weg te ebben, zodat de groeivooruitzichten voor het VK er de komende tijd toch wat rooskleuriger uitzien. Maar de onzekerheid over de Brexit blijft boven het VK hangen zal blijft meewegen.

Japan blijft monetair gas geven

De Bank of Japan houdt zijn monetaire beleid onveranderd. Van enige verstrakking daarvan is nog geen sprake, in tegenstelling tot in de rest van de wereld.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel