Recordstand Amerikaans consumentenvertrouwen

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Recordstand Amerikaans consumentenvertrouwen

Recordstand Amerikaans consumentenvertrouwen

19 maart 2018
De consumentenvertrouwensindex van de Universiteit van Michigan tikte in maart de 102,0 indexpunten aan, het hoogste niveau in 14 jaar tijd. Hiermee denken wij dat de zwakke consumptiegroei van het eerste kwartaal geen blijvertje is. Verder liet de Amerikaanse industriële productie een herstel zien in februari. In de eurozone stijgen de arbeidskosten nog steeds zeer gematigd en dat dempt de inflatie.

De consumentenvertrouwensindex van de Universiteit van Michigan tikte in maart de 102,0 indexpunten aan, het hoogste niveau in 14 jaar tijd. Hiermee denken wij dat de zwakke consumptiegroei van het eerste kwartaal geen blijvertje is. Verder liet de Amerikaanse industriële productie een herstel zien in februari. In de eurozone stijgen de arbeidskosten nog steeds zeer gematigd en dat dempt de inflatie.

Amerikaanse burgers blaken van vertrouwen

De grote drijvende kracht achter het optimisme onder burgers is de zeer sterke arbeidsmarkt. De lonen en het aantal banen blijven in de lift zitten, aldus de ondervraagden. Mede om die reden maakt wel een van de vijf ondervraagden zich zorgen over Trumps handelspolitiek. Die kan het beeld weleens verstoren. Over de toekomst is de gemiddelde Amerikaan juist iets minder optimistisch. De inflatie gaat het komende jaar versnellen van 2,7% naar 2,9% en dat gaat hogere rentetarieven brengen. Een minpuntje, maar dat kan de robuuste economie zeker verdragen. Voor de Fed opnieuw een bevestiging dat een hogere beleidsrente passend is bij de economische groeifase.

Amerikaanse industriële productie in herstel

Januari was zwak vanuit fabrikantenperspectief gezien. Het herstel in februari was daarentegen opmerkelijk sterk met 1,1%. Vooral in het licht van het warme weer waardoor nutsbedrijven aanzienlijk minder realiseerden. Afgaand op allerlei positievere industriële indicatoren (onder andere fors groeiende orderinstroom) voorzien wij een voortgaand productieherstel in maart en april. Ook vanuit de industriële hoek krijgt de economie meer steun.

Arbeidskosten eurozone in dalende lijn

Op jaarbasis stegen de gemiddelde arbeidskosten per gewerkt uur met 1,5% in het vierde kwartaal van 2017. Dat was verrassend genoeg iets minder dan de 1,6% over het derde kwartaal. Het zijn vooral de ‘niet-lonenkosten’ die afnamen (minder sociale afdrachten richting overheden). Maar ook de loongroei was met 1,7% op jaarbasis als bescheiden te kwalificeren. Opmerkelijk is dat lonen in Italië zelfs met 0,4% inzakten ten opzichte van een jaar eerder. Ook in dit land dringt het besef door dat loonmatiging/lagere arbeidskosten per eenheid product de concurrentiepositie van bedrijven moeten verbeteren en op deze wijze het economische herstel bevorderen.  

De jaarlijkse productiviteitsgroei van de eurozone ligt nu rond de 0,8% en zit door aantrekkende investeringen in een licht stijgende lijn. Zetten we daar de arbeidskostenstijging per eenheid product tegenover (circa 2,2% voor het komende jaar) dan  blijft de inflatie nog steeds erg beperkt en blijft vooralsnog een aardig eindje weg van de ECB-doelstelling van 2%. Nogmaals een teken dat de ECB weinig haast hoeft te maken met het dichtdraaien van de geldkraan (en het verhogen van de beleidsrente). De kans dat we dit decennium nog een renteverhoging meemaken neemt af.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel