Opening handelsschaakspel VS versus China

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Opening handelsschaakspel VS versus China

Opening handelsschaakspel VS versus China

23 maart 2018
Het openingssalvo aan importtarieven van de VS en China is bekend en beide economieën beperkt beïnvloeden. De vrees voor verdere escalatie blijft bestaan als onderhandelingen tussen de beide kemphanen stuklopen. Die angst prijzen de financiële markten nu in, de vraag is of dat terecht is? Wij denken dat het gezonde verstand zegeviert, mede door de duidelijke en grote voorziene negatieve uitkomsten voor beide landen bij escalatie. Verder zien we in de eurozone de economische groei enigszins vertragen in maart.

Het openingssalvo aan importtarieven van de VS en China is bekend en beide economieën beperkt beïnvloeden. De vrees voor verdere escalatie blijft bestaan als onderhandelingen tussen de beide kemphanen stuklopen. Die angst prijzen de financiële markten nu in, de vraag is of dat terecht is? Wij denken dat het gezonde verstand zegeviert, mede door de duidelijke en grote voorziene negatieve uitkomsten voor beide landen bij escalatie. Verder zien we in de eurozone de economische groei enigszins vertragen in maart.

Opening handelsschaakspel VS versus China 

Het pakket importheffingen dat Trump afkondigde omvat slechts 3% van de totale Amerikaanse importen. De importprijzen gaan daardoor gemiddeld 0,7% hoger. Dat zal voor een korte en beperkte inflatie-opleving zorgen. Ook de tegenreactie van China op deze importtarieven oogt mild. De mogelijke Chinese importheffingen hebben betrekking op slechts $ 3 miljard aan Amerikaanse invoer. De Chinezen willen de boel niet laten escaleren en wil het imago houden van de voorstander van vrije handel.

Wat volgt er nu?

Dat beide partijen om de tafel kruipen en ‘zaken’ gaan uitruilen. Het is de handelswijze van Trump om met ieder land apart afspraken te maken. Meest waarschijnlijk is dat er flink wat water bij de importwijn komt. Beide partijen weten wat de belangen zijn in dit partijtje blufpoker. Dan rest de vraag of de correctie in de financiële markten terecht is. Als we stellen dat het gezonde verstand uiteindelijk zegeviert en deze importheffingen met een sisser aflopen, dan is de huidige angst in de financiële markten overdreven. De mondiale economische fundamenten zijn dan ook robuust genoeg om dit incidentje te dragen. Maar bij een volledige escalatie van een handelsoorlog zullen de gevolgen groot zijn op de economie en tevens op financiële markten. Daar gaan we nu niet vanuit.

Groei eurozone-economie vertraagt licht

De terugval van het voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone (PMI) was in maart groter dan verwacht. Met een stand van 55,3 punten tikte de index de laagste stand aan van de afgelopen veertien maanden. Er was slechts gerekend op een lichte terugval tot 56,7 punten. Het ging eigenlijk over de gehele linie minder. Niet alleen de groei van exportorders daalde, maar ook de orderinstroom in zijn totaliteit. Ook in de dienstensector, meer georiënteerd op de consument, zwakte het activiteitenniveau af. 

Op het landenvlak presteerde Duitsland juist erg matig. Daar wijst het voorlopige inkoopmanagersindexcijfer op een economische groei van rond de 0,4% op kwartaalbasis en dat is stevig minder dan de 0,6% van het vierde kwartaal 2017. Wij verwachten dat de economische groei in de eurozone de komende tijd zal stabiliseren mede door fiscale stimulering in diverse lidstaten, een wat wegebbende angst voor protectionisme en rust aan het valutafront. Dat wil zeggen een niet verder stijgende euro. 

Een ander boodschap uit het PMI-rapport was het prijspeil. De indexcomponent voor gerealiseerde verkoopprijzen in het PMI-rapport liet een daling zien. Die beweging geeft aan dat de inflatiedruk in de eurozone zeer gematigd blijft. De tienjaarsrente in Duitsland zakte mede hierdoor terug tot 0,51%.  Wij denken dat de ECB een erg prudent geldbeleid moet blijven voeren de komende tijd. En dat de kans op een stijging van de beleidsrente voor 2020 steeds kleiner wordt.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel