Industriële groeischeuten in de VS

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Industrile groeischeuten in de VS

Industriële groeischeuten in de VS

16 maart 2018
De eerste activiteitengraadmeters voor de Amerikaanse industrie voor maart, de Empire State-index en de Philly Fed-index, wijzen op een voortgaande sterke groei in de VS. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft opperbest presteren en de vertrouwensindex onder aannemers in de VS (NAHB-index) zakte in maart licht in. Toekomstige huizenkopers in de VS worden voorzichtiger.

De eerste activiteitengraadmeters voor de Amerikaanse industrie voor maart, de Empire State-index en de Philly Fed-index, wijzen op een voortgaande sterke groei in de VS. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft opperbest presteren en de vertrouwensindex onder aannemers in de VS (NAHB-index) zakte in maart licht in. Toekomstige huizenkopers in de VS worden voorzichtiger.

New Yorkse fabrikanten beter gestemd

Een sterke opleving van de industriële bedrijvigheid in de regio New York, dat vertelt de Empire State-index ons. Deze eerste industrie-indicator voor maart belooft veel goeds. De index klom bijna negen punten tot een stand van 22,5 en dat wijst op een sterker aantrekkende groei. De nieuwe orderinstroom zat in de lift en de werkgelegenheidscomponent meldde een toename van banen en meer gewerkte uren. De Amerikaanse industrie ondervindt steeds meer rugwind van de lagere dollar. Op prijzengebied zien we wel een mindere ontwikkeling voor de bedrijfswinsten. Enerzijds stijgen de inputkosten stevig door over een breed front, en anderzijds blijven de ontvangen prijzen redelijk stabiel. Dat wijst op margedruk bij de fabrikanten. De verwachting is dat deze trend ook de komende maanden aanhoudt.

Ook de Philly Fed-index presteert solide

De Philly Fed-index, het maandelijkse onderzoek onder fabrikanten om het industriële activiteitenniveau in de Amerikaanse regio Philadelphia te meten, daalde in maart licht, maar handhaafde zich wel op het hoge groeiniveau van 22,3 punten. De instroom van nieuwe orders steeg sterk, zelfs 52% van de bedrijven meldde een toename. Ook 35% van de fabrikanten wist een stijging van de werkgelegenheid te rapporteren. Wel merkte de respondenten op dat het steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. Ook maakten de fabrikanten in de regio dezelfde opmerkingen over de prijsontwikkelingen als die in New York. De inputprijzen stegen veel harder dan de gerealiseerde verkoopprijzen. Naast margedruk wijst dat er ook op dat hogere prijzen moeilijk door te berekenen zijn aan de eindgebruikers. De consumentenprijsinflatie blijft gedrukt vanuit deze hoek.

Amerikaanse arbeidsmarkt ligt er opperbest bij

Dat is geen nieuwtje meer en de trend blijft wijzen op een verdergaande sterke banencreatie in de VS. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam afgelopen week uit op 226.000 stuks en zo is de VS wederom hard op weg om in maart er meer dan 200.000 banen bij te plussen. Dat zet nog meer druk op de arbeidsmarkt. Maar we zien ook steeds meer mensen toetreden tot die Amerikaanse arbeidsmarkt en dat houdt de druk beheersbaar. De participatiegraad van de potentiële Amerikaanse beroepsbevolking liep op van 62,7% naar 63,0%. Eindelijk treedt er ook op dit vlak verbetering op, tien jaar geleden bedroeg dat cijfer gemiddeld 66,0%.

Vertrouwen onder Amerikaanse aannemers onder druk

De NAHB-index daalde licht in maart, waarbij vooral de verkoopverwachtingen voor huizen richting de toekomst minder positief werden ingecalculeerd door de aannemers. Ook tonen potentiële kopers minder belangstelling, aldus het rapport. Het sentiment in de Amerikaanse huizenmarkt heeft sinds de snelle rentestijging vanaf december een teruggang ondergaan en blijft vooralsnog wat kwakkelen. De aanhoudende stijging van de huizenprijzen en de hogere rente zetten de betaalbaarheid van huizen onder druk. Een snelle rentestijging zal een directe negatieve impact hebben op deze sector, die conclusie trekken we na de afgelopen maanden.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel