Handelswijze Trump zorgt voor spektakel

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Handelswijze Trump zorgt voor spektakel

Handelswijze Trump zorgt voor spektakel

07 maart 2018
Trump gooide weer eens olie op het handelsvuur door te stellen dat een handelsoorlog de VS niet zal raken. Maar dat valt nog te bezien, denkt de rest van de wereld. De president geeft hiermee duidelijk aan op oorlogspad te zijn. Dat gevoel werd nog versterkt door het aftreden van een economisch kopstuk uit het Witte huis, Gary Cohn. Verder staan we stil bij tal van waarschuwingen uit de wereld over de gevolgen van een handelsoorlog. En wat zijn gevolgen voor de dollar en andere munten?

Trump gooide weer eens olie op het handelsvuur door te stellen dat een handelsoorlog de VS niet zal raken. Maar dat valt nog te bezien, denkt de rest van de wereld. De president geeft hiermee duidelijk aan op oorlogspad te zijn. Dat gevoel werd nog versterkt door het aftreden van een economisch kopstuk uit het Witte huis, Gary Cohn. Verder staan we stil bij tal van waarschuwingen uit de wereld over de gevolgen van een handelsoorlog. En wat zijn gevolgen voor de dollar en andere munten?

Vertrek Cohn

Met het vertrek van Gary Cohn als voorzitter van de National Economic Council ligt de weg open voor het voeren van een meer protectionistische agenda van Trump. De economisch topadviseur Kohn gaf veelvuldig tegengas aan de president op het gebied van importtarieven. En dat heeft hem waarschijnlijk de kop gekost. Het is een slecht voorteken voor het komende economische beleid. Wie volgt Kohn op? Het is goed mogelijk dat Peter Navarro naar voren treedt, hij is een fervent voorvechter van het protectionisme.

Waarschuwingen voor handelsoorlog

Van alle kanten komen er waarschuwingen over de ‘handelswijze’ van Trump. Zelf vanuit eigen Republikeinse gelederen is er stevige oppositie op het importtarievenplan. UBS stelt dat de industriële grondstoffenprijzen onder druk komen door een handelsoorlog. Mede omdat de 4,1% mondiale economische groei in het geding komt. Dat gaat de aandelen van mijnbouwers mogelijk raken evenals de toeleveranciers als Caterpillar. Verder wordt er in de VS door diverse industrieën gewezen op forse prijsstijgingen voor diverse geïmporteerde importen. De inflatie kan hierdoor versnellen met in het kielzog de rente. Met een afnemende economische groei levert dat een uiterst vervelend plaatje op voor de VS. Stagflatie is een van de vervelendste economische situaties. Even niet aan denken en erop vertrouwen dat gezond verstand de boventoon blijft voeren. En gelukkig voegt Trump niet altijd de daad bij het woord.             

Protectionisme en de dollar

Wat voor gevolgen het een handelsoorlog op de Amerikaanse dollar? Het veroorzaakt economische stress en dat is bijvoorbeeld al terug te zien in de valuta's van opkomende landen. Beleggers halen kapitaal terug uit de opkomende economieën en dat zet druk op aandelen en op de lokale valuta. Op langere termijn kunnen afnemende handelsstromen door het protectionisme leiden tot minder export en uiteindelijk door een verslechterende handelsbalans de lokale munten fundamenteel aantasten in waarde.

Aan de andere kant van het spectrum staan de traditionele vluchthavens als de Zwitserse frank en de Japanse yen. Beide munten lopen momenteel in waarde op en die trend zal zich doorzetten bij een escalatie van de handelsperikelen. Maar Zwitserland en Japan zijn bij uitstek tegen een hogere waarde van hun munt. Acties vanuit de centrale banken aldaar liggen op de loer.

En dan de euro? De eurozone is gebaat bij vrijhandel en het huidige economisch herstel is sterk gedreven door export. Auto's zijn het meeste verhandelde eindproduct in de huidige wereldhandel. Een duurdere euro ten opzichte van de dollar en opkomende markten munten tast de economische groei aan. Toch valt te verwachten dat bij een escalerende handelsoorlog de euro verder aantrekt ten opzichte van de dollar. De Amerikaanse groei neemt versneld af en mogelijk dat de financierbaarheid van de enorm oplopende Amerikaanse staatsschuld de waarde van de dollar drukt.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel