Duits investeerdersvertrouwen hard geraakt

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Duits investeerdersvertrouwen hard geraakt

Duits investeerdersvertrouwen hard geraakt

21 maart 2018
Het vertrouwen onder Duitse beleggers en investeerders is stevig geslonken in maart door het oplaaiende protectionisme in de VS. De graadmeter hiervoor, de ZEW-index, zakte tot een 18-maands dieptepunt. Het bekvechten tussen China en de VS gaat door op het handelsvlak. Bijna iedereen waarschuwt ervoor dat beide economieën een flinke knauw krijgen bij een handelsoorlog.

Het vertrouwen onder Duitse beleggers en investeerders is stevig geslonken in maart door het oplaaiende protectionisme in de VS. De graadmeter hiervoor, de ZEW-index, zakte tot een 18-maands dieptepunt. Het bekvechten tussen China en de VS gaat door op het handelsvlak. Bijna iedereen waarschuwt ervoor dat beide economieën een flinke knauw krijgen bij een handelsoorlog.

Duits investeerdersvertrouwen hard geraakt

Veel zwakker dan verwacht eindigde het Duitse beleggersvertrouwen in maart. De importtarieven op staal en aluminium raken de Duitsers beperkt. Maar toezeggingen van Trump om de Duitse auto-industrie hard te raken bij verdere escalatie van de handelsperikelen doet Duitsland sidderen. Die retoriek brengt onzekerheid met zich mee, die tot dusver niet gerechtvaardigd is. Maar goed de schrik zit flink in de benen. Een escalatie tot een handelsoorlog of zelfs het langer aanhouden van onzekerheid zal economische groei kosten in de eurozone door exportafnamegroei. De periferielanden en ook Frankrijk komen daarbij als eerste in de vuurlinie te liggen.

Geen winnaars in een handelsconflict

Noch de Chinezen noch de Amerikanen hebben belang bij een handelsoorlog. Het mogelijke pakket aan importheffingen op Chinese producten (onderliggend $ 60 miljard aan goederen) zijn een regelrechte belastingheffing voor het Amerikaanse volk. Zo’n 70% van de verkochte schoenen in de VS zijn gemaakt in China, daar is zomaar geen alternatief voor!

De inflatie zal aanwakkeren in de VS, naar verwachting 0,3 procentpunt op jaarbasis. Spannender is de vraag hoe consumenten en de arbeidsmarkt hierop gaan reageren. De banencreatie zal met 50.000 stuks minder hard groeien op maandbasis. Iets wat te overzien is momenteel. Tot op heden denken economen dat de Amerikaanse economische groei 0,5% lager zal uitkomen en dat is ongeveer het positieve effect van de belastingverlagingen van Trump. Vooralsnog geen gamechanger.

Voor China zijn de gevolgen groter, een economische groeivermindering van 0,9 procentpunt op jaarbasis ligt in het verschiet. Maar het extra opendraaien van de geldkraan door Beijing zal de economische schade beperken. De Chinezen hebben simpelweg heel diepe zakken. De exporten richting Europa worden mede mogelijk opgevoerd (tegen lagere prijzen) om overtollige producten te plaatsen. Dat zet de inflatie in de eurozone mogelijk verder onder druk.

Consumentenvertrouwen eurozoneburger onveranderd

De stand van het consumentenvertrouwen in de eurozone bleef onveranderd in maart. Het cijfer was daarmee een tikkeltje beter dan voorzien. Net als in de VS zijn de inwoners van de eurozone enthousiaster over de aantrekkende arbeidsmarkt (meer banen en hogere lonen). De onrust aan het handelsfront en de volatielere financiële markten lijken vooralsnog niet te deren.

De hoogte van het consumentenvertrouwen in de eurozone correspondeert niet met de groei van de huishoudelijke bestedingen. Normaliter is een jaarlijkse groei af te leiden van circa 3%, in het vierde kwartaal stokte de teller al bij 1,5%. De consument moet een tandje bijschakelen om de verwachte groei van 2,5% te bereiken teneinde de zwakkere exportgroei in de eurozone op te vangen. Wij denken dat de consument zijn uitgaven voldoende opvoert de komende tijd.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel