Centrale bankiers maken pas op plaats

  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Centrale bankiers maken pas op plaats

Centrale bankiers maken pas op plaats

09 maart 2018
ECB-baas Draghi is voorspelbaar en dat is een fijne eigenschap in zijn rol. De zinsnede -dat de ECB op een verder verruimend pad gaat als marktomstandigheden dat vragen- werd zoals verwacht geschrapt. Verder blijft het monetaire beleid ongewijzigd ruim en geven de nieuwe ECB-projecties van groei en inflatie geen aanleiding voor snelle aanpassingen. De Japanse centrale bank deelde ook de uitkomsten van haar beleidsvergadering deze ochtend. Ook hier een ongewijzigd beleid.

ECB-baas Draghi is voorspelbaar en dat is een fijne eigenschap in zijn rol. De zinsnede -dat de ECB op een verder verruimend pad gaat als marktomstandigheden dat vragen- werd zoals verwacht geschrapt. Verder blijft het monetaire beleid ongewijzigd ruim en geven de nieuwe ECB-projecties van groei en inflatie geen aanleiding voor snelle aanpassingen. De Japanse centrale bank deelde ook de uitkomsten van haar beleidsvergadering deze ochtend. Ook hier een ongewijzigd beleid.

ECB zet ruime geldpolitiek voort

Een eerste stap naar normalisatie van de geldtarieven, zo kun je het schrappen van de passsage van mogelijke verhoging van obligatie-aankopen door de ECB bij verslechterende economische condities interpreteren . Maar daar houdt het ook wel bij op. Voorlopig gaat de afgesproken obligatie-aankoop van € 30 miljard op maandbasis gewoon door tot eind september of mogelijk zelfs langer. Ook bevestigde de ECB dat de beleidsrente na het stoppen van de obligatie-opkoop geruime tijd ongewijzigd zal blijven. Al met al gaf de ECB een zeer gematigd signaal af.

Niet vreemd want de inflatie in de eurozone is zeer beperkt en van een overtuigende opwaartse trend is geen sprake. De ECB kan rustig achterover leunen. Ook de zwakkere dollar en de dreiging van de handelsoorlog baart de ECB enige zorg. Dat vraagt eveneens een terughoudend beleid. Het is te verwachten dat een eerste verhoging van de beleidsrente pas eind 2019 plaatsvindt.

Economische projecties ECB

Voor 2018 is de ECB iets positiever gestemd en de groeivoet gaat omhoog van 2,3% naar 2,4%. De projecties voor 2019 en 2020 bleven onveranderd op 1,9% en 1,7%. De inflatieverwachtingen van 1,4% voor 2018 naar 1,7% voor 2020 zijn niet al te wild. De inflatiedoelstelling van 2,0% van de ECB wordt in dit scenario niet geraakt. Dat pleit voor een zeer gematigd rentebeleid.

Japanse centrale bank in ruststand

Dat was ook de verwachting van economen. De rentestand (curve) wordt actief gestuurd door obligatie-aankopen en het opkoopprogramma van financiële instrumenten gaat vrolijk verder. De inflatie veel te mager (0,9% op jaarbasis) en de sterker wordende yen drukt de (import)inflatie zelfs lager. De 2%-inflatiedoelstelling van 2019 is en blijft ver buiten bereik. Gezien de afhankelijkheid van de Japanse economie van exporten - lees mondiale handel - is een afwachtende houding van de centrale bank het meest voor de hand liggend in de huidige handelsdiscussies.

Chinese inflatiecijfers laten tegengesteld beeld zien

De consumentenprijzen schoten in februari met 2,9% omhoog en dat was veel meer dan de verwachte 2,5%. Het was tevens de sterkte maandstijging in de afgelopen vier jaar. De Chinese consument krijgt dit jaar meer te maken met hogere inflatiecijfers, simpelweg omdat de vergelijkingscijfers uit het verleden erg gematigd zijn. Toch is niet te verwachten dat de consumenteninflatie structureel boven de 3%-doelstelling van de Chinese centrale bank uitstijgt. 

Een onderbouwing hiervoor zijn de producentenprijzen, die stegen op jaarbasis met 3,7% in februari en zette daarmee de verzwakkende lijn voort. Dat is bijna een halvering sinds oktober 2017. Vooral de inputprijzen bij fabrikanten (grondstoffen) laten een minder scherpe stijging zien.   

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel