Slechte week voor highyieldobligaties

Slechte week voor highyieldobligaties

13 februari 2018
Obligaties van minder-kredietwaardige bedrijven gingen afgelopen week mee in de negatieve slipstream van de aandelenmarkt. Wij zijn terughoudend met deze obligatiecategorie.

Obligaties van minder-kredietwaardige bedrijven gingen afgelopen week mee in de negatieve slipstream van de aandelenmarkt. Wij zijn terughoudend met deze obligatiecategorie.

Verlies van 1,4% voor Amerikaanse highyieldbedrijfsobligaties

Een mandje met Amerikaanse highyieldbedrijfsobligaties, een goede graadmeter voor deze markt volgens Bank of America Merrill Lynch, daalde afgelopen week 1,4% in waarde, in dollars gemeten. De vergoeding ter compensatie voor het kredietrisico steeg met bijna 50 basispunten naar 382 basispunten (3,82%-punt). In eerste instantie leken deze highyieldobligaties zich goed staande te houden ondanks de daling van aandelenkoersen. Maar de sterke uitstroom uit passieve fondsen (Exchange Traded Funds) en een daling van de olieprijs met bijna 10% eisten alsnog hun tol. Een Amerikaans highyieldmandje bestaat voor circa 14% uit energiebedrijven. Van een vergelijkbaar mandje met highyieldobligaties in euro’s liep de risicopremie afgelopen week met ruim 20 basispunten op.

Sterke koppeling met beweeglijkheid VIX-index

Highyieldbedrijfobligaties bewegen traditioneel sterk mee met de VIX-index, een indicatie voor de beweeglijkheid op de Amerikaanse aandelenmarkt. In 2017 was er nauwelijks beweging in deze index te bespeuren en bovendien stond deze index op zeer lage niveaus. Dit was zeer ondersteunend voor de koersen van highyieldbedrijfsobligaties. Voor 2018 voorzien wij meer beweeglijkheid en verwachten daarom ook meer schommelingen in de risicopremies en daarmee koersen van highyieldbedrijfsobligaties.

Gezonde economie en laag faillissementspercentage vooralsnog positief

De belangrijkste economieën ter wereld groeien. Dit houdt het aantal faillissementen voorlopig laag, wat weer gunstig is voor highyieldbeleggers. Maar waakzaamheid is geboden, want bedrijven zijn gemiddeld genomen zwaarder gefinancierd dan voor de kredietcrisis. Volgens een rapport van S&P Global Ratings van 5 februari 2018 heeft nu 37% van de bedrijven veel schuld op de balans ten opzichte van 32% in 2007. Een krapper monetair beleid, minder liquiditeiten en hogere renteniveaus kunnen daardoor de volgende faillissementsfase inluiden.

Conclusie

De waardering van highyieldbedrijfsobligaties is afgelopen week wat verbeterd, maar nog steeds mager te noemen door het krappe renteverschil met de kwalitatief betere obligaties. Vooralsnog zijn de stand van de economie inclusief het lage faillissementspercentage en het sentiment voor deze obligatiecategorie positief, maar het huidige extra rendement ( = risicopremie) op deze leningen geeft nauwelijks ruimte om verliezen op te vangen. Bij een sterke kentering in het sentiment, bijvoorbeeld door (forse) uitstroom uit fondsen, kan daarnaast de (beperkte) verhandelbaarheid voor problemen zorgen. In een dergelijk scenario valt een negatieve prijsspiraal niet uit te sluiten. Voor ons reden om terughoudend te zijn met beleggingen in deze categorie.

Wilt u meer lezen over onze visie op highyieldbedrijfsobligaties klik dan hier.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel