Nieuwe Fed-baas Powell schenkt klare wijn

Nieuwe Fed-baas Powell schenkt klare wijn

28 februari 2018
Powell, de nieuwe Fed-baas, ziet de Amerikaanse economie meer aantrekken en dat betekent een hogere rente. Dat vooruitzicht bezorgde beleggers een koude douche tijdens zijn eerste testimonium voor het Congres. De reactie op Powells positieve economische uitlatingen is nogal overtrokken. In de eurozone verslechterde het economische sentiment lichtjes in februari en in China trok de nieuwjaarsviering een wissel op het industrieel inkoopmanagersindexcijfer maar onderliggend zien we toch wat zwakheden.

Powell, de nieuwe Fed-baas, ziet de Amerikaanse economie meer aantrekken en dat betekent een hogere rente. Dat vooruitzicht bezorgde beleggers een koude douche tijdens zijn eerste testimonium voor het Congres. De reactie op Powells positieve economische uitlatingen is nogal overtrokken. In de eurozone verslechterde het economische sentiment lichtjes in februari en in China trok de nieuwjaarsviering een wissel op het industrieel inkoopmanagersindexcijfer maar onderliggend zien we toch wat zwakheden.

Nieuwe Fed-baas schenkt klare wijn

Powell nam geen blad voor de mond en deelde zijn persoonlijke mening over het huidige monetaire beleid van de Fed. Dat is een duidelijke ommezwaai in de communicatiewijze. Powell stelde dat de economische groei sinds december sterker aantrekt. De inflatie beweegt zich richting het doel en dat zet direct de deur open voor een viertal renteverhogingen in 2018.

Powell stelde dat hij niet aangewezen is om Wall Street te dienen, de economie is zijn belang. Koerscorrecties op Wall Street weerhouden de Fed niet van beleidsrenteverhogingen. De zwakke loonontwikkeling is volgens Powell een gevolg van de magere productiviteitsgroei. Die groei moet eerst omhoog voordat de vlonen gaan oplopen. Het is geen issue bij de Fed dat de loongroei zwak is, verklaarde hij. Op Wall Street was er een stevige negatieve koersreactie. Maar zo vervelend zijn de uitspraken van Powell niet. De economische groei versnelt en daar hoort nu eenmaal een hogere beleidsrente bij. Logisch verhaal, maar dat is weer even wennen in deze abnormale monetaire omgeving.

Economische sentiment eurozone zwakt af

De economische sentimentsindicator, ESI-index, zakte in februari licht terug conform verwachting. De piek in de economische groei lijkt even te zijn bereikt in euroland wat mede gebaseerd is op andere licht zwakkere economische kengetallen uit de regio. De ESI-index laat zien dat de industriële productiegroei niet meer toeneemt. De exportorderindex nam eveneens iets af, maar wijst nog steeds op een stevige groei. De schade van de duurdere euro lijkt vooralsnog mee te vallen. Het sentiment ging vooral 'onderuit' in Duitsland en Frankrijk, maar dat waren ook de landen die relatief erg hoog in de boom zaten. Een lichte afzwakking van de groei is te voorzien, maar een getal van 2,5% is voldoende hoog.

Op het inflatievlak blijft het kommer en kwel. Het voorlopige Duitse consumenteninflatiecijfer voor februari liet een terugval zien van 1,4% in januari naar 1,2% op jaarbasis. Overigens denken we dat de kerninflatie, gecorrigeerd voor voedsel en energie, wel iets hoger uitpakt, zo rond de 1,5% op jaarbasis. De komende maanden moet de inflatie in Duitsland meer vaart krijgen. Stevige loonafspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld 4,3% meer loon voor de grote metaalindustrie, plus het blakende consumentenvertrouwen moeten de bestedingen gaan aanjagen en daarmee de inflatie.

Chinees industrieel inkoopmanagersindexcijfer stevig lager

Het officiële Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer lag net boven de 50 indexpunten (50,3). Die grens is de scheidslijn tussen groei en krimp. Economen voorzagen een fors hogere stand van 51,2 indexpunten. Direct plaatsen we de kanttekening dat het Chinese Nieuwjaar midden in de februarimaand viel en dat verstoort het beeld aanzienlijk. Afgezien van dat feit waren er een paar negatieve zaken. De totale orderinstroom was over een brede linie zwakker. En ook de nieuwe exportorders kregen een behoorlijke knauw te verwerken. De duurdere yuan, een dikke 5% ten opzichte van de dollar sinds medio december laat de exportorders stevig dalen de afgelopen twee maanden.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel