Mega-uitgifte Amerikaanse staatsobligaties

Mega-uitgifte Amerikaanse staatsobligaties

22 februari 2018
De VS financiert de extra overheidsuitgaven met een recorduitgifte van nieuwe obligaties. Voor de kortlopende leningen betaalt ze hiervoor al de hoogste rente sinds 2008, maar de opwaartse druk lijkt voorlopig nog niet ten einde.

De VS financiert de extra overheidsuitgaven met een recorduitgifte van nieuwe obligaties. Voor de kortlopende leningen betaalt ze hiervoor al de hoogste rente sinds 2008, maar de opwaartse druk lijkt voorlopig nog niet ten einde.

$ 258 miljard nieuwe financiering

De Amerikaanse overheid heeft de intentie om deze week $ 258 miljard op te halen in de obligatiemarkt. De eerste helft van de week lag de focus op staatsleningen met een korte looptijd. Het totale volume voor de vierweeks-, drie- en zesmaandsleningen bedraagt $ 151 miljard. Het restantbedrag komt uit de uitgifte van leningen met een looptijd van twee, vijf en zeven jaar, dat in de tweede helft van de week volgt.

Hoogste rente sinds 2008

De rente die de overheid moet betalen op de nieuwe kortlopende leningen is het hoogst sinds 2008 (zie onderstaande grafiek). Het gemiddelde rentetarief voor het geld dat ze drie maanden leent bedraagt 1,64% en voor zes maanden 1,82%. Dit is ruim 5 basispunten meer dan eerder deze maand door beleggers werd gevraagd. Met deze prijzen probeerde de overheid beleggers te lokken. Dit lukte deels. De inschrijvingen waren (bijna) drie keer zo hoog als het bedrag dat de overheid wilde ophalen. Uit deze zogenaamde bid-to-coverratio op het vierweeks papier van 2,5 bleek echter dat beleggers toch niet bijzonder enthousiast worden van kortlopend Amerikaans staatspapier. Dit niveau is namelijk het laagst sinds 2008.

 

Bron: Thomson Reuters Datastream, 21 februari 2018

Financiering van extra uitgaven, stijging begrotingstekort

Begin februari is overeenstemming bereikt door Amerikaanse beleidsmakers om het schuldenplafond te verlengen tot maart 2019. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor Trump om de overheidsuitgaven in 2018 en 2019 nog eens met $ 140 miljard per jaar op te schroeven. Die hogere uitgaven helpen mogelijk om de economische groei verder aan te jagen. Maar de keerzijde is dat het begrotingstekort van de Verenigde Staten (desondanks) oploopt richting de 5%. En dat vormt, aan het eind van de economische cyclus, een risico voor de kredietwaardigheid van het land. 

Opwaartse druk op Amerikaanse obligatierentes

De Amerikaanse obligatierentes zijn momenteel heel beweeglijk en geneigd om op te lopen. Dit komt onder meer door de grote(re) financieringsbehoefte van de overheid. Dit resulteert in veel aanbod van nieuwe obligatieleningen, terwijl het animo van beleggers door de druk op obligatiekoersen juist afneemt. Anders gezegd, de verhouding tussen vraag en aanbod verslechtert. Dit effect wordt nog versterkt doordat de Amerikaanse centrale bank (Fed) geleidelijk zijn opgekochte positie in obligaties vermindert. Dit doet ze door niet meer alle gelden die binnenkomen uit vrijvallende leningen opnieuw in obligaties te steken. Dus ook vanuit de Fed neemt de vraag naar staatsobligaties af, terwijl de officiële tarieven nog verder verhoogd zullen worden.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel