Loongroei VS komt van de grond

Loongroei VS komt van de grond

05 februari 2018
Eindelijk stijgen de lonen in de VS overtuigend. Samen met de stevige banencreatie in januari konden we spreken van een degelijk arbeidsmarktrapport. Iets wat overigens in de financiële markten geen blije gezichten opleverde. De vraag dringt zich op wat de ECB van de snel oplopende tienjaarsrente vindt in de eurozone en de Amerikaanse consument trekt zich weinig aan van alle commotie omtrent de oplopende rente en het politieke gekrakeel in de VS.

Eindelijk stijgen de lonen in de VS overtuigend. Samen met de stevige banencreatie in januari konden we spreken van een degelijk arbeidsmarktrapport. Iets wat overigens in de financiële markten geen blije gezichten opleverde. De vraag dringt zich op wat de ECB van de snel oplopende tienjaarsrente vindt in de eurozone en de Amerikaanse consument trekt zich weinig aan van alle commotie omtrent de oplopende rente en het politieke gekrakeel in de VS. 

Stevige loongroei VS in januari

De aandachtstrekker in het januari arbeidsmarktrapport was de 0,3% gemiddelde loongroei op maandbasis plus de forse opwaartse herziening van het decembercijfer tot 0,4% loongroei. Dat brengt de loonstijging op een fraaie 2,9% op jaarbasis, het hoogste niveau van de afgelopen acht jaar. Een 3% loongroei of meer zorgt voor een stevige aanwakkering van de inflatie in de VS, stellen economen. In dat geval zal de Fed sneller en vaker de beleidsrente ophogen in 2018. Dat bracht nervositeit in de obligatiemarkt waar de tienjaarsrente tot een kritisch niveau opliep van 2,87%.    Een snelle rentestijging van boven de 3% is nadelig voor de economische groei en bedrijfswinsten. Vandaar de schrikreactie op Wall Street.

De banencreatie in de VS kwam in januari uit op een 200.000 stuks en dat lag boven de marktverwachting van 180.000 stuks. Eigenlijk ging het over een breed front crescendo. Zelfs de detailhandel, die normaliter flink banen reduceert in januari (einde winkelseizoen), creëerde 15.000 nieuwe betrekkingen. Het werkloosheidspercentage bleef onveranderd op 4,1%. De toename van de beroepsbevolking nam deze maand stevig toe door een aanpassing van de Amerikaanse statistieken. Die schatten de beroepsbevolking nu een dikke 500.000 personen hoger in. Wij gaan ervan uit dat het omslagpunt van krimp/groei in de Amerikaanse arbeidsmarkt rond de 100.000 ligt en dat het werkloosheidspercentage de komende tijd weleens richting de 3,5% tot 3,7% kan dalen.

Help, de rente stijgt in de eurozone

In het kielzog van de Amerikaanse rente gaat de Duitse tienjaarsrente mee omhoog. En die tikt nu bijna de 0,76%. De ECB hoeft zelf niet meer monetair te verkrappen, dat proces wordt elders ingezet door de hogere rentestand. Een nare bijvangst hiervan is de alsmaar oplopende euro. De munt wordt aantrekkelijker door de hogere rente en dat lokt verdere koersstijging uit. Het broze, door export gedragen, economisch herstel komt meer onder druk door de duurdere munt en ook de inflatie wordt op deze manier weer de nek omgedraaid. Geïmporteerde producten worden goedkoper. De ECB zal dit alles met lede ogen aanschouwen en naar verwachting ‘gepast’ reageren bij een verder oplopende Duitse rente. Dat gaan betekenen meer duidelijkheid over het monetair beleid voor de komende paar jaar, lees het langer handhaven van het ruime monetair beleid. Dat kan druk van de ketel halen.

Amerikaans consumentenvertrouwen loopt in de pas

Het vertrouwen onder Amerikaanse burgers (gemeten door de Universiteit van Michigan) bleek hoger te liggen dan voorzien. Sinds het aantreden van Trump ligt deze vertrouwensindicator op een stabiel hoog niveau. Er komen banen bij, belastingverlichtingen zijn in aantocht en de lonen stijgen verder, dat is de gedachtegang. En ja de inflatie loopt wat op. Conclusie is dat de Amerikaanse burger zich nog niet te veel bekommert over een oplopende rentestand. Er is nog genoeg wind in de zeilen op andere vlakken.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel