Geest is uit de Amerikaanse inflatiefles

Geest is uit de Amerikaanse inflatiefles

15 februari 2018
De Amerikaanse inflatiecijfers over januari lieten een oplopend beeld zien. De grootste verrassing bleek de kerninflatie, die met 0,3% op maandbasis aan de pittige kant was. We moeten ons opmaken voor langzaam stijgende prijzen in de VS. De detailhandelsverkopen in de VS over januari waren ondermaats. De eurozone kende een sterke economische jaarfinish en in Duitsland blijft de inflatie gematigd.

De Amerikaanse inflatiecijfers over januari lieten een oplopend beeld zien. De grootste verrassing bleek de kerninflatie, die met 0,3% op maandbasis aan de pittige kant was. We moeten ons opmaken voor langzaam stijgende prijzen in de VS. De detailhandelsverkopen in de VS over januari waren ondermaats. De eurozone kende een sterke economische jaarfinish en in Duitsland blijft de inflatie gematigd.    

Amerikaanse consumentenprijzen koersen hoger

Het algemene consumentenprijspeil in de VS steeg zelfs met 0,5% op maandbasis. De sterke benzineprijsstijging was hiervoor verantwoordelijk. De voor allerlei volatiele elementen geschoonde kerninflatie (+0,3% op maandbasis) liet even een alarmbelletje afgaan. Kijken we terug over de afgelopen drie maanden dan bedroeg de kerninflatie zelfs 2,9% op jaarbasis. Bij dat niveau kan de Fed eenvoudigweg niet meer wegkijken. En daar reageerde Wall Street kortstondig negatief op.

De toename van de kerninflatie was breed en kende diverse oorzaken. De huurcomponent is fors aanwezig en de krappe situatie op de huizenmarkt jaagt de huurprijzen op. Door het zeer koude winterweer in januari stegen de kledingprijzen ongewoon sterk en was er meer vraag naar medische voorzieningen, wat zich direct vertaalde in hogere prijzen.

Hoe gaat het verder met het prijspeil?

De krappere arbeidsmarkt zal de lonen opwaarts stuwen en de gedaalde dollar zorgt gaandeweg voor meer importinflatie. Beide effecten worden voelbaarder in 2018. De kerninflatie zal zich langzaam boven de 2% nestelen op jaarbasis. Nu ligt deze maatstaf op 1,8%. De Fed zal moeten ingrijpen en mogelijk al de eerste rentestap in maart zetten. De financiële markten hebben meer en meer het besef dat er in 2018 weleens vier keer aan de rentebel getrokken moet worden in plaats van drie. Dat gegeven lijkt nu langzaam door te dringen. De Amerikaanse aandelenmarkten reageerden slechts kortstondig negatief op de hogere inflatiecijfers.

Detailhandelsverkopen VS magertjes

De detailhandelsverkopen in de VS daalden met 0,3% op maandbasis. Het waren vooral de volatielere componenten die het lieten afweten; autoverkopen en bouwmaterialen. Als we hiervoor corrigeren dan bleven de zogenaamde ‘control sales’ onveranderd. Wij hechten niet al teveel waarde aan de matige detailhandelsverkopen. Er zijn genoeg indicaties dat de consumptie in de VS de komende tijd krachtig blijft groeien.  Aanstaande belastingverlagingen, meer banen en versnelling in de loongroei zijn daarbij de drijvende krachten. Ja, de rente en inflatie lopen op maar vooralsnog vormen die geen bedreiging voor de burger.

Eurozone kende sterke economische finish

In het laatste kwartaal van 2017 groeide de eurozone-economie met 0,6% op kwartaalbasis. Dat was iets minder dan de 0,7% in het derde kwartaal. De zwakkere toename van huishoudelijke bestedingen was de zondebok. Investeringen en de positieve handelsbalans boden tegengewicht en groeiden lekker door. Vooruitkijkend naar het eerste kwartaal van 2018 dan mogen we positief blijven. De redelijk betrouwbare voorspeller voor economische groei in de eurozone, het samengestelde inkoopmanagersindexcijfer, projecteert een groeitempo dat zelfs boven de 0,8% ligt op kwartaalbasis. Dat is wat veel van het goede, maar vooralsnog zien wij de jaargroei voor de eurozone in 2018 uitkomen op 2,5%, hetzelfde niveau als 2017.

Duitse inflatie blijft gematigd

De gematigde Duitse inflatiecijfers over de maand januari werden bevestigd. De voor allerlei beweeglijke factoren geschoonde kerninflatie daalde van 1,4% op jaarbasis naar 1,2%. De sterke Duitse economische groei van 0,6% over het vierde kwartaal jaagt vooralsnog nog niet de inflatie op. Voor geheel 2018 gaan wij uit van een aanhoudend sterke economische groei van rond de 2,7%.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel