Chinese importen door het dak

Chinese importen door het dak

08 februari 2018
China rapporteerde deze ochtend handelscijfers over januari. De importstijging van bijna 37% ten opzichte van januari 2017 in Amerikaanse dollars was fenomenaal. Verder neemt de Amerikaanse olieproductie in sneltreinvaart toe, maar dat is nog niet bedreigend.

China rapporteerde deze ochtend handelscijfers over januari. De importstijging van bijna 37% ten opzichte van januari 2017 in Amerikaanse dollars was fenomenaal. Verder neemt de Amerikaanse olieproductie in sneltreinvaart toe, maar dat is nog niet bedreigend.

Chinese handelscijfers tonen sterk beeld.

De Chinese handelscijfers in deze periode zijn altijd verstoord door de Chinese nieuwjaarsviering, maar dat het neemt niet weg dat de handelscijfers een ware uitsmijter bleken .De importstijging door economen was ingeschat op 11,1% op jaarbasis, de gemelde 36,9% staat hier ver boven. Afgezien van valutaeffecten en gestegen grondstofprijzen vertelt het cijfer dat de vraag in de Chinese binnenlandse economie op peil blijft. Dat is geruststellend. De Chinese exporten namen met 11,1% toe in januari en ook dat uitvoercijfer lag boven de verwachting. En hoe staat het met de gevoelige handelsrelatie met de VS? De importen namen met 26,5% toe, de exporten nog niet met de helft. De VS stuurt o.a. steeds meer olie naar China. De onderlinge verwevenheid van beide economieën neemt hiermee toe. Samengevat; de Chinese economie blijft op koers.

Opmerkelijk was de sterke daling van de Chinese yuan. De onverwachts hogere importen drukten het handelsoverschot fors lager. Dat zette volgens marktvorsers de munt wat onder druk ten opzichte van de dollar. Overigens was die yuan 6% duurder geworden de afgelopen paar maanden.    

Amerikaanse schalie-olie overspoelt de oliemarkt

De schalie-olieproducenten in de VS voeren in ijltempo de productie op die nu inmiddels op 10,25 miljoen vaten per dag ligt. Naar verwachting wordt aan het eind van de zomer van 2018 de dagproductie van 11 miljoen overschreden. De VS doet hiermee bijna geheel de door de OPEC opgelegde productiebeperkingen teniet.

Waarom komt er van OPEC-zijde geen kabaal? De grote landen binnen OPEC hoeven de kraan niet echt dicht te draaien, de sterk verminderde productie in het in crisis verkerende Venezuela zorgt grotendeels voor de productie-afname. Zoals eerder opgemerkt, blijven de Amerikanen door produceren. Zolang de olieprijs voor een vat WTI-olie boven de $ 50 noteert is de schalie-oliewinning erg lucratief. Daarnaast merken we op de elders in de wereld de kostprijs van oliewinning sterk is verlaagd. Het grote offshoreveld van Statoil, Sverdrup, is al rendabel tegen een olieprijs van rond de $ 20,- per vat.

Conclusie is dat de oliemarkt geen gebrek heeft aan olieaanbod, anderzijds klimt de olievraag gestaag door het economische mondiale herstel. Beide factoren houden elkaar redelijk in evenwicht momenteel. De meeste marktspelers zijn sterk gebaat bij een stabilisatie van de huidige olieprijs in de range van $ 55,- tot $ 65,- per vat WTI. De verwachting is een prijsbeweging binnen deze range behoudens calamiteiten.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel