Amerikaanse dollar verzwakt steeds verder

Amerikaanse dollar verzwakt steeds verder

16 februari 2018
De Amerikaanse munt zet de daling krachtig voort. De tekorten op de handelsbalans, maar vooral, begroting trekken meer negatieve aandacht. De forser dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen over januari bevestigden wederom de gedachte van een licht aantrekkende inflatie in de VS. Dat is blijkbaar al oud nieuws voor de Amerikaanse aandelenmarkt, die hierop vrolijk hoger ging.

De Amerikaanse munt zet de daling krachtig voort. De tekorten op de handelsbalans, maar vooral, begroting trekken meer negatieve aandacht. De forser dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen over januari bevestigden wederom de gedachte van een licht aantrekkende inflatie in de VS. Dat is blijkbaar al oud nieuws voor de Amerikaanse aandelenmarkt, die hierop vrolijk hoger ging.

Dollar verzwakt verder en verder....

De euro doorbrak gisteravond de $ 1,25-grens. In de afgelopen drie maanden is de euro al 6,5% duurder geworden ten opzichte van de dollar. Dit beeld van verzwakking geldt overigens ook ten opzichte van andere belangrijke munten. De snelle dollardaling heeft consequenties.  

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom die dollar juist nu verzwakt. Een 'bewust' beleid vanuit de VS om de munt goedkoper te maken teneinde de Amerikaanse export te stimuleren en duurdere importen af te remmen. Een strategie die past binnen Trumps handelsbeleid. Een andere gedachte is dat het forse begrotingstekort het vertrouwen in de munt ondermijnt en dat beleggers afscheid nemen van dollar(obligaties). In ieder geval is het sentiment omtrent de dollar zwak en ondersteunen,  gek genoeg, de sterke macroprestaties de dollar niet. Dat wijst op korte termijn op meer pijn voor de dollar.

De snelle dollardaling heeft consequenties. De ECB kijkt met lede ogen toe en wenst geen verdere opwaardering van de euro. Anders gesteld, de kans op een langer aanhoudend ruim monetair beleid groeit en groeit, aangewakkerd door een lagere importinflatie die dit faciliteert. Bij de Europese aandelen gaan we meer valutategenwind ervaren. Bedrijven met veel exposure richting de VS of veel Amerikaanse concurrentie ondervinden op mondiale markten zijn daarbij kwetsbaar.   

Amerikaanse producentenprijzen geen verrassing

We zagen een acceleratie van het verkoopprijsniveau bij producenten. Het voor voeding, energie en handelseffecten geschoonde producentenprijscijfer steeg 0,4% op maandbasis. Hiermee lagen de prijzen ook 2,5% hoger dan in januari 2017. De impact van deze cijfers was geheel verschillend op beleggingscategorieën. De rente op Amerikaanse tweejaarsobligaties piekte boven de 2,2%, de hoogste stand sinds de kredietcrisis in 2008. De tienjaarsrente koerste zelfs richting de 2,95%. Daarentegen ging de brede Amerikaanse aandelenmarkt hoger, de S&P500-index kreeg er zelfs 1,2% bij. Twee weken geleden was het juist de ‘inflatievrees’ die de correctie inzette. Nu inderdaad de inflatie meer versnelt, wordt het simpelweg voor lief aangenomen. Het kan verkeren...

Herbenoeming van Japanse centralebankvoorzitter Kuroda

Met de keuze voor een tweede ambtstermijn voor Kuroda geeft de Japanse regering opnieuw groen licht voor het huidige extreem ruime monetaire beleid. De herbenoeming is belangrijk want financiële markten zijn zeer gesteld op Kuroda. Een andere voorzitter was mogelijk een opmaat geweest voor een vooral krapper monetair beleid. De druk op het Japanse economische herstel was door de recente turbulentie toegenomen. Bij onrust dient de yen als vluchthaven en dat stuwt de munt. En op een hogere yen zitten ze in het exporterende Japan niet te wachten. We zien de herbenoeming van Kuroda als een positief gegeven voor de Japanse aandelenmarkt.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel