Amerikaans MKB voorziet hogere lonen

Amerikaans MKB voorziet hogere lonen

14 februari 2018
Het ondernemersvertrouwen bij het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf, gemeten door het NFIB, liet wederom een sterk beeld zien afgelopen maand. De belangrijkste conclusie van het NFIB-onderzoek is een aantrekkende (loon)inflatie later in dit jaar. Verder zien we dat de inflatievoet in het VK hardnekkig hoog blijft en de Japanse economische vierde kwartaal groei uitkomen aan de wat magere kant.

Het ondernemersvertrouwen bij het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf, gemeten door het NFIB, liet wederom een sterk beeld zien afgelopen maand. De belangrijkste conclusie van het NFIB-onderzoek is een aantrekkende (loon)inflatie later in dit jaar. Verder zien we dat de inflatievoet in het VK hardnekkig hoog blijft en de Japanse economische vierde kwartaal groei uitkomen aan de wat magere kant.

Ondernemersvertrouwen MKB in VS torenhoog 

Een sterke stijging van het MKB-ondernemersvertrouwen in januari bewijst dat ook dit belangrijke segment van de economie meer vaart krijgt. Steeds meer ondernemers gaan de komende maanden investeren, aldus het NFIB-onderzoek. Op het personeelsvlak neemt de druk toe. Meer ondernemers kunnen geen geschikte kandidaten vinden voor de openstaande vacatures. Het percentage MKB'ers dat denkt de salarissen te verhogen de komende maanden steeg tot 24%. En dat is het hoogste niveau van bijna de afgelopen 30 jaar. In het verleden correspondeerde een dergelijk hoog percentage met een gemiddelde loonstijging van 4% op jaarbasis. Een dergelijke vaart zal het niet lopen, maar de trend is duidelijk. Langzaam maar zeker kruipen de lonen opwaarts in de VS.

Inflatie VK blijft hoog

De inflatievoet in het VK lag in januari onveranderd op 3,0% op jaarbasis. De kerninflatie (geschoond voor volatiele componenten) trok licht aan tot 2,7%. Volgens de centrale bank gaan later dit jaar de effecten van de gedaalde pond (importinflatie) verdwijnen in de inflatiestatistieken en dat geeft een terugval tot mogelijk iets boven de 2% op jaarbasis. Het probleem in het VK is dat binnenlandse economie over weinig reservecapaciteit beschikt en de binnenlandse inflatie relatief hoog blijft. De verwachting is dat in mei een nieuwe beleidsrenteverhoging aanstaande is tot 0,75%. De kans is zeer aanwezig dat er sneller en meer verhoogd gaat worden dit jaar. De mei-verhoging is op dit moment de enige voorziene verhoging voor 2018.

Economische groei Japan blijft gematigd

Het voorlopige Japanse economische groeicijfer over het vierde kwartaal kwam uit op 0,5% op jaarbasis. Dat was aan de lichte kant, gerekend was op een toename van 1,0%. Opvallend was dat de exporten weinig bijdroegen aan de extra groei. De investeringen bij bedrijven bleven licht achter, de particuliere consumptie wist wel meer dan verwachte vooruitgang te boeken. Er zijn twee opmerkelijke punten. De stijgende yen heeft direct impact op de exporten en inflatie. Daarnaast komt de cyclus van meer consumptie en meer investeringen langzaam meer en meer op gang. Het monetaire beleid van de centrale bank zit daarbij gevangen. Het dichtdraaien van de geldkraan nu zal de yen omhoog jagen en het broze economische herstel ondermijnen. Dat zal zeker niet de bedoeling zijn. Wij verwachten een ongewijzigde voortzetting van het monetaire beleid de komende tijd.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel