Aandelensentiment onderuit, economische cyclus rotsvast

Aandelensentiment onderuit, economische cyclus rotsvast

06 februari 2018
Plotsklaps zijn de financiële markten in rep en roer. De aangewezen zondebokken zijn de oplopende (loon)inflatie en de daaraan gekoppelde stijgende rente. Vervelend misschien, maar niet levensbedreigend voor de wereldeconomie, die in prima conditie verkeert. De onrust is vooral geconcentreerd in aandelenmarkten en op de eerdergenoemde factoren. En dat stelt ons gerust. Het is geen brede economische melt-down. Het sentiment op de korte termijn in de aandelenmarkten is even verstoord, maar de economische cyclus zeker niet. Het is wachten op de bezinning. Dat wil zeggen dat beleggers weer oog krijgen voor de goede bedrijfswinsten en economische prestaties. En dat kan mogelijk zelfs weer een koopsignaal opleveren voor aandelen vanwege de gedaalde koersen.

Plotsklaps zijn de financiële markten in rep en roer. De aangewezen zondebokken zijn de oplopende (loon)inflatie en de daaraan gekoppelde stijgende rente. Vervelend misschien, maar niet levensbedreigend voor de wereldeconomie, die in prima conditie verkeert. De onrust is vooral geconcentreerd in aandelenmarkten en op de eerdergenoemde factoren. En dat stelt ons gerust. Het is geen brede economische melt-down.

Het sentiment op de korte termijn in de aandelenmarkten is even verstoord, maar de economische cyclus zeker niet. Het is wachten op de bezinning. Dat wil zeggen dat beleggers weer oog krijgen  voor de goede bedrijfswinsten en economische prestaties. En dat kan mogelijk zelfs weer een koopsignaal opleveren voor aandelen vanwege de gedaalde koersen.

Dat de economische prestaties goed zijn blijkt ook uit de inkoopmanagersindices uit de VS en de eurozone die zich sterker ontwikkelen dan verwacht.

Economisch gezien geen reden tot paniek

Het is ook niet direct te verwachten dat de mondiale economische cyclus direct schade oploopt door de turbulentie in de financiële markten. Veel seinen in de economie staan op groen. De huidige oneffenheden in de inflatie/oplopende rente zijn inherent aan de opgaande economische lijn in de VS. De mogelijk achterliggende schrik dat de economische groei fors op zijn retour gaat, is naar onze mening momenteel niet gerechtvaardigd. De misschien wel meest onzekere factor, de Amerikaanse consument, heeft te maken met prima omstandigheden. De banengroei is stevig en lonen gaan voldoende omhoog om de koopkracht te voeden. Dit alles wordt de komende tijd ondersteund door belastingverlagingen. Die zijn voldoende groot om eventuele hogere rentelasten te compenseren in de nabije toekomst. De bestedingen kunnen dus op peil blijven. Dat sterkt ons vertrouwen in de voortgaande economische groei.

Amerikaanse dienstensector draait als een tierelier

Het inkoopmanagersindexcijfer voor de Amerikaanse dienstensector steeg in januari veel sterker dan verwacht tot 59,9 indexpunten (57,0 verwacht). Dit toont nogmaals aan dat de VS 2018 economisch bijzonder sterk is begonnen. Combineren we het industriële -en het dienstencijfer dan bedroeg deze in januari zelfs circa 4%. Het cijfer voor de dienstensector werd vooral opgepompt door de sterke instroom van nieuwe orders. Ook de komende maanden betekent dit dat de Amerikaanse dienstensector sterk blijft presteren. 

Eurozone detailhandelsverkopen magertjes in december

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden met 1,1% in volume in december. Dat was ietsjes scherper dan voorzien. Een oorzaak was het ongewoon warme weer in de regio waardoor de kledingverkopen achterbleven. Toch geen reden om ons zorgen te maken. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is sterk en onderliggende factoren als loon-en banengroei zijn voldoende goed om de bestedingen verder aan te zwengelen.

Ten slotte nog even kort het definitieve samengestelde inkoopmanagersindexcijfer uit de eurozone over januari. Dat cijfer onderging een fraaie opwaartse herziening tot 58,8 punten. Deze indexstand komt overeen met een groeitempo van 0,8% op kwartaalbasis. Een bijkomend voordeel is dat de periferielanden ook meer vaart ontwikkelen. Naar onze mening ligt de eurozone- economie goed op koers om een groei te bereiken van 2,5% op jaarbasis. En dat is prima te noemen.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel