Solide economische groei VS

Solide economische groei VS

29 januari 2018
De economische groei over het vierde kwartaal bedroeg in de VS 2,6% op jaarbasis en schoot daarmee net iets tekort (3,0% begroot). De redenen voor de licht tegenvallende prestatie zijn van incidentele aard. In Europa zwakte de kredietgroei in de laatste maand van 2017 wat af, maar hierin wordt een herstel voorzien begin 2018.

De economische groei over het vierde kwartaal bedroeg in de VS 2,6% op jaarbasis en schoot daarmee net iets tekort (3,0% begroot). De redenen voor de licht tegenvallende prestatie zijn van incidentele aard. In Europa zwakte de kredietgroei in de laatste maand van 2017 wat af, maar hierin wordt een herstel voorzien begin 2018.

Economische groei VS verstoord

Flinke voorraadafbouw in het vierde kwartaal trok het economische groeicijfer 0,7% lager tot 2,6%. De buitenlandse handel veroorzaakte ook nog eens voor een negatief effect van 1,1% op jaarbasis op het groeicijfer. De veel grotere importgroei van 13,9% als gevolg van de nasleep van de orkanen was de boosdoener. De exportgroei was met 6,9% als zeer behoorlijk te kwalificeren. Maar kon het grote gat niet dichten met de importen. Gevolg, een stevige correctie op de groei. Wij beschouwen bovengenoemde factoren als incidenteel. Voorraden worden weer opgebouwd en de handelsbalans zal zich herstellen, zeker nu de dollar stevig is verzwakt. Dan naar de belangrijkere meevallende componenten in het groeicijfer. De consumptie steeg met 3,8% op jaarbasis en de investeringen namen zelfs met meer dan dubbele toe!. Bijzonder sterk dus.

Hoe duurzaam is dit hoge groeipad, vooral bij de consument? Daar zien we wat meer vraagtekens ontstaan. Het reëel beschikbare inkomen van de Amerikaan stijgt in een tempo van 1,1%, de veel hogere bestedingsgroei wordt betaald met spaargeld of gekocht op krediet. De savingsrate, het deel van het inkomen dat gespaard wordt, zit op een erg laag niveau . Hiermee wordt al voorgesorteerd op de komende belastingverlagingen, aldus economen. Echt ruimte om nog meer uit te geven en de economie nog harder aan te jagen, is beperkt. Voor ons reden te denken dat richting einde 2018 de economie wat kan afkoelen.

Kredietverlening eurozone voldoende robuust

De groei van de geldhoeveelheid (M3) remde in december iets af van 4,9% naar 4,6% op jaarbasis. Sinds de invoering van het obligatie-inkoop ligt die groei gemiddeld tegen de 5% aan. De groei van kredietverlening aan huishoudens bleef redelijk stabiel op 2,8% groei, de kredieten aan bedrijven dikten met 2,9% aan.

Opvallend blijft dat de bedrijven in de kernlanden veel meer krediet opnemen dan in de periferie. In Frankrijk zagen we een groei van 6,3%, in Spanje slechts 0,1%.

Hoe liggen de kredietverleningskaarten erbij richting de toekomst? Goed, het bankwezen in de eurozone voorziet een aantrekkende vraag naar kredieten voor het eerste kwartaal. Afgaand op de monetaire rapporten zal de economische groei dit kwartaal wel iets matigen, maar nog steeds voldoende hoog blijven in de eurozone.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel