Olieprijs blijft boven de $ 60 per vat

Olieprijs blijft boven de $ 60 per vat

03 januari 2018
De prijs voor een vat WTI-olie handhaaft zich boven de $ 60 per vat deze ochtend, mede geholpen door geopolitieke spanningen. De Chinese munt sterkte vanochtend fors aan tot 6,49 stuks per dollar. De alsmaar duurdere yuan kan de exportsector in de wielen gaan rijden.

De prijs voor een vat WTI-olie handhaaft zich boven de $ 60 per vat deze ochtend, mede geholpen door geopolitieke spanningen. De Chinese munt sterkte vanochtend fors aan tot 6,49 stuks per dollar. De alsmaar duurdere yuan kan de exportsector in de wielen gaan rijden.

Vat WTI-olie blijft boven de $ 60

De politieke spanningen in Iran en problemen met diverse oliepijpleidingen in de Noordzee en Libië zorgen voor een aanhoudend hogere olieprijs van zo rond de $ 60 per vat. Aan de aanbodkant zijn er tijdelijke belemmeringen die de olieprijs stuwen.

Echter verwachten olie-experts dat de Amerikaanse productie bij de huidige prijs versneld zal worden opgevoerd van 9,75 miljoen vaten per dag eind 2017 tot meer dan 10 miljoen vaten in de komende paar maanden. En bij een verder stijgende olieprijs kan de Amerikaanse oliekraan nog verder open. Iedere keer als de olieprijs met een dollar verder stijgt, zal de dagproductie naar schatting met 100.000 vaten per dag groeien. Daarnaast voorzien deze experts dat Rusland de productie minder zal beperken dan is afgesproken met de OPEC.

Aan de vraagkant is er enerzijds een groeiende olievraag vanwege het mondiale herstel, anderzijds is te verwachten dat de Chinese economie het iets kalmer aan doet waardoor de totale wereldvraag naar olie beperkt blijft. Al met al gaan de meeste partijen ervanuit dat de gemiddelde olieprijs tussen de $ 55 en $ 60 zal uitkomen voor 2018. Dat is voldoende hoog voor olieproducenten en het niveau zal ook langzamerhand meer investeringen gaan uitlokken.

De grote onzekerheid voor de olieprijs op korte termijn blijven echter de geopolitieke spanningen die de prijs (tijdelijk) kunnen opstuwen.

 

Waarde Chinese munt stijgt door

En vorig jaar werd de Chinese yuan al 6,3% duurder ten opzichte van de dollar. Een al te forse stijging van de yuan raakt de Chinese exportindustrie. En daarop zit de Chinese overheid niet te wachten. De waardestijging van de munt wordt mede aangevuurd door de oplopende rentestand in China. Om de kredietverlening te beteugelen gaan de monetaire beleidsmakers mogelijk dit jaar een drietal keer de beleidsrente verhogen. Overigens kunnen die verhogingen niet al te snel worden doorgevoerd want dat schaadt weer de economische groei. Kortom, de centrale bank moet op eieren lopen om zowel de economische groei alsmede de kredietverlening op het juiste niveau te houden. Dus veel remmen en gas bijgeven dit jaar. Hierbij zal uiteindelijk de Chinese economische groei licht terugvallen tot circa 6,5%.

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel