Meer havikentaal in Fed-notulen

Meer havikentaal in Fed-notulen

04 januari 2018
De notulen van de Fed-vergadering medio december gaven aan dat de Fed een voortgaande economische groei in de VS voorziet en minder zorgen heeft over de te lage inflatievoet. Steeds meer haviken binnen de Fed de voorstanders van een krapper monetair beleid - beginnen zich te roeren. Verder was er sprake van een sterke groei van de industriële activiteit in de VS in de decembermaand. In de eurozone groeit de werkgelegenheid fors door.

De notulen van de Fed-vergadering medio december gaven aan dat de Fed een voortgaande economische groei in de VS voorziet en minder zorgen heeft over de te lage inflatievoet. Steeds meer ‘haviken’ binnen de Fed –de voorstanders van een krapper monetair beleid - beginnen zich te roeren. Verder was er sprake van een sterke groei van de industriële activiteit in de VS in de decembermaand. In de eurozone groeit de werkgelegenheid fors door.

Fed-notulen stellen gerust

Het besluit om de beleidsrente met 0,25% te verhogen werd nagenoeg unaniem genomen door de Fed-leden. Bijna alle leden zijn van mening dat de binnenkomende informatie over de Amerikaanse economie (onder andere over de arbeidsmarkt en bestedingen) wijzen op aanhoudende economische groei die beduidend boven de lange trend ligt. De inflatie? Die is te laag vanwege tijdelijke transformatieprocessen in de economie. Iets wat mettertijd zal verdwijnen, aldus de monetaire beleidsmakers. De haviken binnen de Fed geven steeds krachtigere signalen af en waarschuwen voor het huidige ruime monetaire beleid. Wij gaan ervan uit dat de Fed in 2018 drie keer de beleidsrente verhoogt. De aantrekkende inflatie kan het tempo versnellen en mogelijk het aantal verhogingen op vier stuks brengen. De tienjaarsrente in de VS bleef rond de 2,45% schommelen.

Industriële activiteitenniveau VS trekt door

De activiteitengraadmeter - de industriële inkoopmanagersindex (ISM) - tikte in december zelfs een 13-jarig hoogtepunt aan. De gemelde indexstand van 59,7 punten komt zelfs overeen met een economische groei van meer dan 4% op jaarbasis! Opvallend was de zeer sterke stijging van de nieuwe (export)orders maar ook de lagere stand van de component werkgelegenheid. We zien dat fabrikanten hun investeringen opvoeren om de productiviteit te verhogen. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het ISM-cijfer geeft aan dat ook in de eerste maanden van 2018 de Amerikaanse economie op volle toeren blijft draaien.

Werkgelegenheid eurozone groeit

De belangrijke Duitse arbeidsmarkt laat een steeds positiever beeld zien. Het werkgelegenheidspercentage daalde in november van 3,7% naar 3,6%. En er kwamen 51.000 banen bij in de economie. Uit diverse indicaties is er ook voor december wederom een aantrekkende arbeidsmarkt te verwachten. De loongroei bevindt zich op 1,9% op jaarbasis en dat is nog altijd laag. Het is te verwachten dat dit cijfer oploopt en dat ondersteunt de koopkracht van de Duitse burger in 2018. In Spanje zagen we dat de Catalaanse crisis weinig impact had op de werkgelegenheid. In december kwamen er - seizoensgecorrigeerd- 61.500 banen bij. Overigens staat het werkloosheidspercentage nog steeds op een onacceptabel hoog niveau van 16,5%.   

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel