Komt bondmageddon eraan?

Komt bondmageddon eraan?

16 januari 2018
De obligatiemarkt kent een beweeglijke start van het nieuwe jaar. Zo is sinds het begin van 2018 zowel de Duitse als Amerikaanse tienjaarsrente opgelopen, en is zélfs de Japanse tienjaarsrente van zijn plek gekomen. Reden voor de obligatieveteranen en twitter-iconen Bill Gross en Jeffrey Gundlach om te waarschuwen voor een naderend einde van de bullmarkt in obligaties, welke al meer dan 35 jaar onderweg is. In het onderstaande stuk zullen wij kort per regio de drijvende krachten achter deze beweeglijkheid toelichten, en onze verwachtingen geven voor de komende periode.

De obligatiemarkt kent een beweeglijke start van het nieuwe jaar. Zo is sinds het begin van 2018 zowel de Duitse als Amerikaanse tienjaarsrente opgelopen, en is zélfs de Japanse tienjaarsrente van zijn plek gekomen. Reden voor de obligatieveteranen en twitter-iconen Bill Gross en Jeffrey Gundlach om te waarschuwen voor een naderend einde van de bullmarkt in obligaties, welke al meer dan 35 jaar onderweg is. In het onderstaande stuk zullen wij kort per regio de drijvende krachten achter deze beweeglijkheid toelichten, en onze verwachtingen geven voor de komende periode.

Verenigde Staten

Fake news, je hoort het Donald Trump wekelijks roepen. Maar nu lijkt het er toch echt op dat nepnieuws de financiële markten in rep en roer heeft gekregen. Bloomberg berichtte 10 januari dat China overwoog de opkoop van Treasuries terug te schroeven. Gegeven het feit dat China de grootste buitenlandse houder van Treasuries is, leidde dit vrijwel direct tot een oplopende Amerikaanse tienjaarsrente. Later werd dit bericht ontkend door de Chinese deviezenregulator.

Japan

Van nepnieuws naar non-nieuws. Vorige week werd bekend dat Japan de opkoop van langdurige obligaties heeft teruggeschroefd. Hoewel de Bank of Japan (BoJ) nog steeds zoveel obligaties zal opkopen als nodig is om de tienjaarsrente rond het nulpunt te houden, was de lagere opkoop voldoende reden om de kapitaalmarkt op te schudden en daarmee de tienjaarsrente onder druk te zetten.

Europese Unie

De meest recente notulen van de ECB laten zien dat de centrale bank onder andere van plan is de forward guidance, ofwel zijn verwachtingen voor het toekomstpad van de beleidstarieven, begin 2018 opnieuw te bekijken. Dit is eerder dan waar de markt rekening mee hield, en leidde vrijwel direct tot speculaties in de financiële markten. Want zou het opkoopprogramma van de ECB wellicht in september al beëindigd worden? Het gevolg was een oplopende Duitse tienjaarsrente (0,6%). Daarnaast werd de euro-dollarkoers opgedreven naar $ 1,23. 

Onze verwachtingen

Wij sluiten niet uit dat de kapitaalmarktrente in de aankomende weken nog verder kan oplopen. Des te meer daar de absolute renteniveaus nog steeds erg laag zijn. Maar er zijn ook factoren die tegenwicht bieden. Het belangrijkste feit is wellicht dat het monetaire beleid van zowel de ECB als de BoJ nochtans ruim blijft. De aanhoudende opkoop, en dus vraag, drukt ons inziens de aankomende tijd de rente nog. Daarnaast loopt ook de inflatie, een belangrijke factor in de renteontwikkeling, nog lang niet de spuigaten uit. Zolang de opkoop aanhoudt, en de inflatie niet sterk oploopt, voorzien wij dan ook nog geen bondmageddon.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel