Economische raadsels in VS opgelost?

Economische raadsels in VS opgelost?

15 januari 2018
Eindelijk zien we oplossingen voor de 'economische raadsels' in de VS waarover de Fed zich lange tijd het hoofd over brak. De oude stelregel economische groei leidt tot meer uitgeven en inflatie wordt weer wat in ere hersteld.

Eindelijk zien we oplossingen voor de 'economische raadsels' in de VS waarover de Fed zich lange tijd het hoofd over brak. De oude stelregel ‘economische groei leidt tot meer uitgeven en inflatie’ wordt weer wat in ere hersteld.

De langverwachte stijging van de consumentenprijzen krijgt meer vaart en de Amerikaanse burger zwaait driftiger met de creditcard getuige de aanzwellende detailhandelsverkopen. Daarnaast start links en rechts de discussie of de hogere olieprijs een bedreiging is voor de groei van de wereldeconomie. Wij denken van niet.

Consumenteninflatie in VS zwelt aan

De 0,3%-stijging op maandbasis van de kerninflatie is steviger dan voorzien. Een nadere analyse van de prijsstijging laat ons zien dat over een breed vlak de prijzen aantrekken en dat de voorheen 'zwakkere' componenten als medicijn- en telecomprijzen nu eindelijk oplopen. De huurprijzen, die al langer in de lift zitten, stegen verder met 0,4% op maandbasis. De komende tijd ebt het drukkende effect van de 'zwakkere' componenten uit de inflatiecijfers weg en voorzien we in het voorjaar dat de consumentenkerninflatie boven de 2% uitkomt. Momenteel zit het cijfer op 1,8% op jaarbasis. Die harder aantrekkende inflatie kan de Fed nopen om mogelijk meer renteverhogingen door te voeren. Die kans neemt toe.

Detailhandelsverkopen VS onderliggend sterk

De detailhandelsverkopen stegen in december met 0,4% op maandbasis vooral dankzij bouwmaterialen, brandstof en autoverkopen, niet direct de traditionele winkelverkopen. Maar de zogenaamde minder volatiele 'controlegroep' van goederen, wat een zuiverder beeld schetst van de winkeluitgaven, liet eveneens een fraaie stijging zien. Wij gaan ervan uit dat de consumptiegroei in het vierde kwartaal rond de 3,5% op jaarbasis komt te liggen. Bijzonder sterk en die trend houdt nog even aan de komende maanden. De sterke arbeidsmarkt en belastinghervormingen zijn de trekpaarden. Verder is de consument meer bereid zich in de schulden te steken om te kunnen consumeren.

Olieprijs op $ 70,- is geen economische bedreiging

Stel dat de olieprijs rond de huidige $ 70,- per vat Brent blijft, dan hoeft dit geen grote impact te hebben op de economische groei en inflatie. De impact van olie op de mondiale economie is aanzienlijk verkleind de afgelopen decennia. Gemiddeld gaat de inflatie in de ontwikkelde landen met 0,3 procentpunt omhoog en dat tast de koopkracht van burgers niet echt aan.

Daarnaast hebben burgers nog ruimte om extra schulden aan te gaan om het koopkrachtverlies op te vangen. Een olieprijs van $ 70,- brengt ook een stabiliserend effect met zich mee, eindelijk zullen de zwaar achtergebleven investeringen in de olie-industrie een herstel laten zien. Overigens denken we niet dat de olieprijs op dit hoge niveau blijft, mede door de versnelde productiegroei in de VS. Voor 2018 gaan we nu gemiddeld uit dat de olieprijs circa 10% lager ligt.

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel