ECB-opkoop nog ondersteunend voor bedrijfsobligaties

ECB-opkoop nog ondersteunend voor bedrijfsobligaties

23 januari 2018
Centrale banken halveren vanaf deze maand het volume op te kopen obligaties naar  30 miljard. De eerste weken wijzen erop dat deze reductie vooral voor rekening komt van de publieke sector. De vraag van de ECB naar bedrijfsobligaties blijft daarmee voorlopig groot, wat gunstig is voor deze obligaties.

Centrale banken halveren vanaf deze maand het volume op te kopen obligaties naar € 30 miljard. De eerste weken wijzen erop dat deze reductie vooral voor rekening komt van de publieke sector. De vraag van de ECB naar bedrijfsobligaties blijft daarmee voorlopig groot, wat gunstig is voor deze obligaties.

Rem op opkoop staatsobligaties

In de eerste weken van januari hebben de centrale banken minder staats- en aanverwante obligaties opgekocht dan vorig jaar. Tussen september en december van 2017 was het gemiddelde nettobedrag dat de ECB per maand in staatsobligaties investeerde € 50 miljard. In de derde week van januari stegen de ECB-bezittingen in staatsobligaties slechts met een kleine € 4 miljard en in de week tot 12 januari was dit € 7 miljard. Als we dit vertalen naar een maandbedrag dan zou dit ergens in de buurt van € 25 miljard uitkomen. Hoewel de eerste weken nog geen volledig beeld geven van het maandelijkse opkoopbedrag tot september 2018, kunnen we wel concluderen dat de afbouw van € 30 miljard vooral in staatsobligaties zal plaatsvinden.

Opkoop bedrijfsobligaties nauwelijks verminderd

In 2017 pompte de ECB gemiddeld € 1,5 miljard per week ofwel  € 6 miljard tot € 7 miljard per maand in bedrijfsobligaties. In de eerste twee volle weken van januari kwam het gemiddelde weekbedrag uit op € 1,4 miljard. Ondanks de 50%-reductie in het totale programma, lijken de centrale banken de opkoop van bedrijfsobligaties dus behoorlijk op peil te houden.

Conclusie

Centrale banken kopen tot september 2018 aanmerkelijk minder obligaties op dan in 2017. De ECB heeft niet gezegd hoe ze deze reductie verdeelt. Op basis van de eerste weken in januari denken wij echter dat het aankoopvolume in bedrijfsobligaties weinig verandert, terwijl juist aanzienlijk minder staatsobligaties worden opgekocht. Dit is gunstig voor bedrijfsobligaties, maar steun voor de koersen van staatsobligaties neemt daarmee aanmerkelijk af. Dit onderstreept voorlopig onze voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel