Chinese economie blijft op de groeirails

Chinese economie blijft op de groeirails

18 januari 2018
Veel aandacht deze morgen voor de Chinese economische groeicijfers, die waren voldoende goed op de detailhandelsverkopen na. Het Beige Book, de economische barometer van de Fed, meldde een gematigde activiteitengroei aan het begin van 2018. Dat ondersteunt de groeiprognose van 2,5% voor dit jaar. En verder is het sentiment in de Amerikaanse huizenmarkt rotsvast.

Veel aandacht deze morgen voor de Chinese economische groeicijfers, die waren voldoende goed op de detailhandelsverkopen na. Het Beige Book, de economische barometer van de Fed, meldde een gematigde activiteitengroei aan het begin van 2018. Dat ondersteunt de groeiprognose van 2,5%  voor dit jaar. En verder is het sentiment in de Amerikaanse huizenmarkt rotsvast.

China voldoet aan verwachtingen

De economische groei lag op 6,8% op jaarbasis in het vierde kwartaal en daarmee voldoet Beijing ruimschoots aan de 6,7% verwachting. Over geheel 2017 is de groeidoelstelling van 6,5% ruim overtroffen (6,9%) Economen lijken geïnteresseerder in de voortgang van de economische omschakeling van zware industrie naar een meer consumptiegedreven economie. En daar was wel een tegenvaller te zien. De detailhandelsverkopen groeiden met slechts 9,4% op jaarbasis in december, waar men 10,2% verwachtte. Het is de laagste decembergroei van dit decennium.

De verkopen van auto’s, juwelen, telefoons en cosmetica lieten het afweten, kortom de wat duurdere duurzame artikelen. Daar moet niet te veel verzwakking in komen, want consumptie draagt voor circa 60% aan de groei.

De lage-inflatieomgeving, voortgaande loongroei en stabiliteit in de huizen- en financiële markten bieden ruimte voor een stevige consumptiegroei.

De groei van de industriële productie en investeringen lagen daarentegen wel iets boven de verwachting. Voor 2018 gaan we uit van een gecontroleerde zachte economische landing in China, zo tot de 6,5% groei op jaarbasis. Geen gekke dingen dus.

Chinese prijs nieuwbouwhuis stabiel

De gemiddelde prijs van Chinese nieuwbouwwoningen (in de 70 grootste steden) steeg met 5,3% op jaarbasis in december. Dat is conform verwachting en stabiel te noemen. In de grote steden als Shanghai en Beijing waren er beperkte prijsdalingen van 0,2% op jaarbasis, wat het gevolg is van overheidsingrijpen om speculatie tegen te gaan. Al met al een geruststellend bericht.

Groei in alle districten VS

De economische opgang doet zich volgens het Beige Book voor in alle districten van het land. Opvallend sterk presteren de zuidelijke oliestaten die de investeringen in deze sector stevig zien aantrekken. In de loon- en inflatieontwikkeling is er nog geen verdere versnelling te bespeuren, een gematigd beeld schetsen de centrale bankiers. Dit bevestigt de verwachte drietal beleidsrenteverhogingen van 0,25% door de Fed dit jaar. Het door beleggers geliefde economische 'goudlokje-scenario' van een gematigde, maar voldoende, groei bij een beperkte inflatie houdt voorlopig aan.

Sentiment Amerikaanse huizenbouwers koelt af

De sentimentsindicator voor aannemers, de NAHB-index, viel licht terug in januari. Het niveau is historisch gezien nog zeer hoog. Aannemers hebben vooral tekorten aan arbeiders en beschikbare bouwplaatsen, en dat remt productie. De gewijzigde (beperktere) aftrekbaarheid van hypotheekrente speelde eveneens parten en leverde minder potentiële kopers op. De verwachting is wel dat dit rente-euvel gecompenseerd wordt door een verdere aantrekkende economie. Kortom, verwachtingen voor de huizenmarkt blijven goed de komende maanden en van de licht oplopende kapitaalmarktrente is nog niet al te veel hinder.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel