Amerikaanse overheid op slot

Amerikaanse overheid op slot

22 januari 2018
De Amerikaanse overheid is sinds zaterdag gedeeltelijk is gesloten. De Senaat slaagde er niet in een tijdelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond door te voeren. Er is sprake van een stevige machtsconfrontatie in de VS. Het consumentenvertrouwensrapport van de Amerikaanse Universiteit van Michigan toonde een licht afbrokkelend beeld in januari. Dit had alles te maken met de mindere beoordeling van de huidige condities.

De Amerikaanse overheid is sinds zaterdag gedeeltelijk is gesloten. De Senaat slaagde er niet in een tijdelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond door te voeren. Er is sprake van een stevige machtsconfrontatie in de VS. Het consumentenvertrouwensrapport van de Amerikaanse Universiteit van Michigan toonde een licht afbrokkelend beeld in januari. Dit had alles te maken met de mindere beoordeling van de huidige condities.

Stevige confrontatie in Amerikaanse politiek

Vandaag komt er mogelijk een nieuwe stemming om een tijdelijke deal over het schuldenplafond te sluiten voor de financiering van de overheidsdiensten. De afloopdatum daarvan is 8 februari en dat geeft weer enige ruimte om te komen tot een 'definitievere' oplossing . Het is hard tegen hard. De Democraten zijn bereid steun te verlenen, maar daar moet een versoepeling van de DACA en immigratiespelregels tegenover staan. Boter bij de vis en geen loze beloften, stellen de Democraten en sommige Republikeinse senatoren. Trump zet ook de hakken in het zand door zich niet bereid te verklaren hierover nu te onderhandelen. Vooralsnog gaan we toch uit van spoedige oplossing en zal de impact op de financiële markten tijdelijk en beperkt zijn. Bij een escalatie van bijvoorbeeld een paar weken of langer zijn er zeker negatieve consequenties voor de economie. Het eerste signaaltje is al gezien, de stijgende tienjaarsrente tot 2,65%.

Amerikaans consumentenvertrouwen op hoog niveau

De lichte daling van de consumentenvertrouwensindex van de Universiteit van Michigan tot 94,4 punten in januari (van 95,9 punten) is geen reden tot zorg. Het cijfer correspondeert nog steeds met een sterke consumptiegroei van 4% op jaarbasis. En vooral richting de toekomst blijft de Amerikaanse burger optimistisch. De komende belastingverlichting en sterke arbeidsmarkt zijn hierbij de drijfveren.
En de inflatieverwachting bij burgers? Die kruipt langzaam hoger tot 2,8% op jaarbasis, in oktober lag dit cijfer nog op 2,4%. Opnieuw een signaal dat de inflatie opwaarts tendeert en dat we ons moeten opmaken voor een nieuw beleidsrentestapje van de Fed in maart.

Reuters Tankan-rapport stemt tevreden

Het vertrouwen onder de grote Japanse fabrikanten, vastgelegd in het Reuters Tankan-rapport, steeg in januari tot een elfjaarshoogtepunt in januari. Vooral de aantrekkende wereldwijde vraag naar elektronica, auto's en kapitaalgoederen zijn de achterliggende redenen voor het optimisme. De stabiele valutaverhoudingen zijn daarbij zeer behulpzaam, merken de fabrikanten op. Een stijging van de yen blijft echter een groot risico volgens fabrikanten. De Japanse bedrijven hebben enorme reserves op hun balansen en mogelijk wordt er meer geïnvesteerd en hogere lonen uitbetaald. Dat zou de economie meer tractie geven. Wij stellen dat de Japanse economie in een fraaie opwaartse beweging zit en voorlopig ook blijft. 

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel