Amerikaanse burger spreekt zijn spaargeld aan

Amerikaanse burger spreekt zijn spaargeld aan

30 januari 2018
De persoonlijke bestedingen van de gemiddelde Amerikaanse burger trokken in december stevig aan, maar onderhuids zijn wij minder gecharmeerd van het gerapporteerde. De Amerikaan spreekt hiervoor namelijk fors zijn spaargeld aan. Verder loopt de tienjaarsrente op in de VS en in Japan.

De persoonlijke bestedingen van de gemiddelde Amerikaanse burger trokken in december stevig aan, maar onderhuids zijn wij minder gecharmeerd van het gerapporteerde. De Amerikaan spreekt hiervoor namelijk fors zijn spaargeld aan. Verder loopt de tienjaarsrente op in de VS en in Japan.

Persoonlijke uitgaven Amerikaanse burger in de lift

Gemiddeld stegen de reële persoonlijke uitgaven met 0,3% op maandbasis in december. Op zich een fraai cijfer, maar vooral gedreven door eenmalige meevallers. Het extreem zachte weer en de hogere autoverkopen werden daarbij direct gemeld als tijdelijke aanjagers, gecorrigeerd voor deze feiten bleef er niet veel over. Opvallend is dat de Amerikanen minder geld uitgaven aan benzine en voorgeschreven medicijnen. Een meer verontrustende trend is dat huishoudens hun stijgend uitgavenpatroon financieren met spaargeld. De zogenaamde savingsrate, het deel van het inkomen dat gespaard wordt, daalde tot 2,4%. Het laagste cijfer sinds 2005. Dat geeft aan dat er weinig ruimte overblijft om de consumptie nog op te voeren. Of hogere prijzen of een stijgende rente op te vangen zonder te bezuinigen.

Op het inkomensvlak gaat het redelijk met de gemiddelde Amerikaan, het reële beschikbare inkomen steeg met 0,2% op maandbasis. Niet echt overtuigend en laat zien dat de krapte op de arbeidsmarkt nog niet echt leidt tot forse loonstijgingen. De inflatie kruipt wel lichtjes hoger, over de afgelopen drie maanden is de kerninflatie inmiddels opgelopen tot 1,9% op jaarbasis. Er komen steeds meer bewijzen dat inflatie langzaam de economie binnensluipt. De tienjaarsrente in de VS ligt nu boven de 2,7% en dat maakt volgens ingewijden de weg vrij voor de 3%-grens. De 30-jarige hypotheekrente in de VS is deze maand opgelopen van 4% tot bijna 4,5% nu. Ook dat gaat zich manifesteren in de huizenmarkt en economie.

Japanse consument houdt zich afzijdig

De huishoudelijke bestedingen daalden in Japan met 2,5% op maandbasis in december. En dat was een veel sterkere teruggang dan voorzien (-0,6%). Op jaarbasis lagen de reële bestedingen zelfs licht lager. Het wil niet vlotten met extra uitgeven, dit ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt. Het beschikbare reële inkomen steeg in deze periode met slechts 0,4%. Daarnaast blijft de Japanse burger nog steeds erg behoedzaam en bouwt liever schulden af en spaart aanzienlijke bedragen. De overtuiging dat het economisch beter gaat op de langere termijn is nog steeds niet goed doorgedrongen. Mogelijk dat hogere lonen daaraan zullen bijdragen. Vooralsnog geeft deze situatie aan dat het extreem ruime monetaire beleid van de Japanse centrale bank overeind zal blijven.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel