Afkoeling van de Chinese industrie

Afkoeling van de Chinese industrie

31 januari 2018
Het Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer daalde onverwachts in januari, een teken dat de ingezette economische herstructurering tractie krijgt. De eerste inschatting van de economische groei in de eurozone over het vierde kwartaal is hoopvol. De economische sentimentsindicator van de EU, de ESI-index, ging wat op zijn retour in januari, maar blijft op een hoog niveau. In de VS sprak president Trump zijn eerste State of the Union uit die gematigd van toon was.

Het Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer daalde onverwachts in januari, een teken dat de ingezette economische herstructurering tractie krijgt. De eerste inschatting van de economische groei in de eurozone over het vierde kwartaal is hoopvol. De economische sentimentsindicator van de EU, de ESI-index, ging wat op zijn retour in januari, maar blijft op een hoog niveau. In de VS sprak president Trump zijn eerste State of the Union uit die gematigd van toon was.

Chinees industrieel inkoopmanagersindexcijfer ondermaats

Het officiële Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer over de maand januari daalde tot 51,3 punten en dat lag onder de economenraming van 51,6. Deels is de daling verklaarbaar vanuit economisch beleid. De schuldsanering in het bedrijfsleven kost simpelweg economische groei en dat proces zet zich de komende maanden voort. De nieuwe exportorders lieten voor het eerst sinds oktober 2016 een krimp zien. De duurdere yuan eist daarbij zijn tol. Op het gebied van zowel input-als verkoopprijzen zien we eveneens een teruggang. De prijsdruk op producten geeft aan dat er nog steeds weinig prijszettend vermogen is bij fabrikanten en dat de Chinezen weer het aloude pad van prijsverlagingen opzoeken om de industriële activiteit op peil te houden. Geen goed signaal en zeker een ontwikkeling om te monitoren. Wij verwachten niet dat de Chinese groei echt significant zal inzakken, bij een te grote terugval zal de Chinese overheid weer (monetair) gas bijgeven.

Economische groei eurozone ligt op koers

De groei van het bruto nationaal product in de eurozone bedroeg 0,6% op kwartaalbasis over het vierde kwartaal. Dat is conform verwachting, maar licht minder dan over het derde kwartaal (0,7%). Er zijn geen verdere details bekendgemaakt.

De ESI-index, de EU-vertrouwensgraadmeter voor het economische reilen en zeilen, daalde licht in januari tot 114,7 punten. Een cijfer dat overigens een stevige economische groei van rond de 3% indiceert. Gek genoeg bleef het sentiment in de industrie onveranderd sterk. Ondanks de aantrekkende euro namen de exportorders toe. De 'pijn' zat hem vooral in de dienstverlening en die is meer op het binnenland gericht. Daar tillen we niet al te zwaar aan. Het consumentenvertrouwen in de eurozone trok juist in januari verder aan en daarmee ligt de toename van de huishoudelijke uitgaven met 3% goed op koers. Qua geografische verdeling valt op te merken dat het Italiaanse sentiment behoorlijk op zijn retour ging. De naderende Italiaanse verkiezingen en het fragiele economische herstel zijn hier debet aan.

Een dip in de Duitse inflatie

De Duitse consumenteninflatie daalde in januari onverwachts tot 1,4%, gerekend was op een onveranderde stand van 1,6%. Hiermee komt het percentage uit op het laagste niveau van het afgelopen jaar. Het cijfer bevestigt nogmaals de moeilijke situatie waarin de ECB verkeert. De economische groei is voldoende goed, maar de inflatie blijft koppig laag. Daarbij zal het dichtdraaien van de geldkraan de euro nog verder de gordijnen injagen. Dat is niet wenselijk. Reden genoeg om gewoon op de oude monetaire voet verder te gaan. De beleidsrente kan nog langer laag blijven, mogelijk tot medio- eind 2019.

Amerikaanse State of the Union geeft weinig economische aanwijzingen

President Trump hield zich erg op de economische vlakte bij het uitspreken van de State of the Union. Ja, slechte handelsverdragen moeten worden aangepast maar of dat NAFTA is, het Noord-Amerikaanse handelsverdrag, hield hij in het midden. Saillant detail is juist dat over dit verdrag nu wordt onderhandeld. Verder haalde Trump aan om de hoge medicijnprijzen meer op de korrel te nemen en hiervan een topprioriteit te maken. Ook pleitte Trump voor een omvangrijk infrastructuurplan van $ 1.500 miljard. Een verkiezingsbelofte die hij nog nader moet invullen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel