Magere cijfers vertroebelen macrobeeld

Magere cijfers vertroebelen macrobeeld

06 december 2017
Er kwamen verrassend magere cijfers uit de eurozone detailhandel over de maand oktober. Toch tillen we daar niet al te zwaar aan. En ook een paar 'zwakkere' cijfers uit de Amerikaanse economie. Luidt dit dan een mindere groei in? Wij denken van niet.

Er kwamen verrassend magere cijfers uit de eurozone detailhandel over de maand oktober. Toch tillen we daar niet al te zwaar aan. En ook een paar 'zwakkere' cijfers uit de Amerikaanse economie. Luidt dit dan een mindere groei in? Wij denken van niet.

Daling detailhandelsverkopen in eurozone

De 1,1% daling op maandbasis van de detailhandelsverkopen in oktober was meer dan de marktverwachting van -0,7%. De grote boosdoener was het extreem warme weer, dit trok de uitgaven aan kleding en schoeisel aanzienlijk naar beneden. Gezien de voortgaande stijging van het consumentenvertrouwen in november en de toenemende werkgelegenheid in de eurozone voorzien wij geen vervolg van de zwakkere verkooptrend.

Stevige daling van activiteit in Amerikaanse dienstensector

Daarop wijst het ISM inkoopmanagersindexcijfer voor de dienstensector. In november dook de index omlaag van een stand van 60,1 punten naar 57,4 punten. Die uitslag lag dik onder de verwachting van 59,0. Een paar cruciale componenten vertraagden aanzienlijk, zoals de nieuwe orderinstroom en werkgelegenheid. Geen directe reden tot paniek want de stand van de werkgelegenheidscomponent verhoudt zich met een banencreatie van rond de 200.000 stuks per maand. En dat is voldoende. Wij denken dat terugval terug te voeren is op het feit dat de invalvraag van de orkanen weer uit de economie lopen, en dat betekent een normaler economisch verloop. De indices voor de diensten- en industriesector wijzen nog altijd op een groei van rond de 3% op jaarbasis voor de VS.

Oplopend handelstekort VS

Het Amerikaanse handelstekort liep in oktober stevig op tot $ 48,7 miljard, van $ 44,9 miljard in september. De exporten bleven daarbij nagenoeg onveranderd. Als we door de cijfers heen lezen dan zien we grote incidentele verstoringen (lagere uitvoer sojabonen en hogere energieprijzen). Dat vertekent het plaatje, maar neemt niet weg dat de Amerikaanse exporten voorlopig hebben gepiekt en dat importen harder stijgen dan de exporten. De nettohandel zal de groei van de economie dit kwartaal licht negatief beïnvloeden in de VS.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel