Macrocijfers geven hoop voor 2018

Macrocijfers geven hoop voor 2018

28 december 2017
Vanwege de feestdagen is er de afgelopen dagen weinig macronieuws naar buiten gebracht. Maar de cijfers die naar buiten komen, geven hoop voor 2018. Zo daalde de Franse werkloosheid, blijft de Japanse economie op stoom, houdt de Chinese industrie het momentum vast, en lijkt ook de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk weer aan kracht te winnen.

Vanwege de feestdagen is er de afgelopen dagen weinig macronieuws naar buiten gebracht. Maar de cijfers die naar buiten komen, geven hoop voor 2018. Zo daalde de Franse werkloosheid, blijft de Japanse economie op stoom, houdt de Chinese industrie het momentum vast, en lijkt ook de Amerikaanse huizenmarkt eindelijk weer aan kracht te winnen.

Europa

Het aantal geregistreerde werklozen in Frankrijk daalde in november met 29.500, naar 3,45 miljoen. Een daling van 0,1% jaar-op-jaar en bovendien het laagste niveau sinds oktober 2014. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen positief voor Frankrijk. Echter staan ze in schril contrast met Duitsland, waar het aantal geregistreerde werklozen 2,37 miljoen bedraagt, en het werkeloosheidspercentage circa 6% lager ligt dan in Frankrijk. Er resteert dus nog een hoop onbenut potentieel in de Franse arbeidsmarkt.

Uit een poll van de Financial Times blijkt echter vertrouwen in het Franse verhaal. Hier gaven 34 economen aan dat zij verwachten dat de groei in de eurozone in 2018 zal worden ondersteund door de hervormingen van president Macron op de Franse arbeidsmarkt. Daarnaast zien zij een mogelijk pro-EU-beleid van een nieuwe Duitse regering en een positieve mondiale groei als aanjagers van groei in de eurozone. De Italiaanse verkiezingen classificeren zij als een van de grootste risico’s voor 2018.

Japan

De industriële productie in Japan steeg in november met 0,6% op maandbasis, na een stijging van 0,5% in oktober. De toename werd vooral gedreven door productie van bedrijfsgerichte machines, ijzer en staal, informatie- en communicatieapparatuur, en aardolieproducten.

En ook verschenen er positieve cijfers vanuit de Japanse detailhandel. Waar rekening werd gehouden met een jaar-op-jaartoename van 1,2%, kwam de uiteindelijke omzetgroei uit op 2,2%. Vooral de verkoop van brandstof (11,4% versus 6,0% in oktober) en machines & uitrusting (8,2% versus -0,9% in oktober) nam sterk toe.

China

De winst van de belangrijkste Chinese industriële bedrijven steeg in de eerste elf maanden van 2017 met 21,9% ten opzichte van vorig jaar. Van de 41 onderzochte industrieën lieten 39 industrieën winst zien (op jaarbasis). Vooral de maakindustrie bleek een groeiaanjager, daar zagen we de winst met 36,7% stijgen. Alleen al in november steeg de industriële winst met 14,9%. Dit was het laagste groeicijfer in zeven maanden en laat zich vergelijken met een groeicijfer van 25,1% in oktober.

Verenigde Staten

De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten steeg in november 2017 jaar-op-jaar met 0,8%, na een daling van 0,6% in oktober. Het is de eerste stijging in vijf maanden tijd en de hoogste sinds februari. Ook maand-op-maand nam de verkoop in november toe, met 0,2%.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel