Kogel door de Brexit-kerk

Kogel door de Brexit-kerk

08 december 2017
Eindelijk kunnen de scheidingsonderhandelingen van start tussen het VK en de EU. Er is een akkoord over de grenskwestie in Ierland. De 0,6% economische derdekwartaalgroei in de eurozone werd gisteren nogmaals bevestigd. Frappant is wel dat hoofdzakelijk de interne vraag deze expansie voor zijn rekening nam. In Duitsland behoeft de teruggevallen industriële productie enige nuancering en in Japan groeide de economie als kool het afgelopen kwartaal.

Eindelijk kunnen de scheidingsonderhandelingen van start tussen het VK en de EU. Er is een akkoord over de grenskwestie in Ierland. De 0,6% economische derdekwartaalgroei in de eurozone werd gisteren nogmaals bevestigd. Frappant is wel dat hoofdzakelijk de interne vraag deze expansie voor zijn rekening nam. In Duitsland behoeft de teruggevallen industriële productie enige nuancering en in Japan groeide de economie als kool het afgelopen kwartaal.  

Let the talks begin!

Het voorwerk is verricht om de moeilijke onderhandelingen op te starten. Een heikel punt gaat de hoogte van de scheidingsrekening zijn en vooral hoe het handelsverdrag met het VK eruitziet na de Brexit. Er is nog een lange weg te gaan, maar haast is geboden. Uiterlijk maart 2019 moet het handelsverdrag op grote lijnen ingevuld zijn. Het bedrijfsleven eist helderheid en zal tot die tijd terughoudend zijn met investeringen, iets wat de economie van het VK nu al voelt. Dat maakt de onderhandelingspositie van het VK niet sterker, de druk op de huidige leiders zal groeien als de economische groei nog meer inzakt. Een periode van onzekerheid breekt aan voor het VK.

Economische groei eurozone intern gedreven

Op kwartaalbasis lag de economische groei voor het euroblok op 0,6%. De ‘binnenlandse’ vraag  was daarbij sterk bepalend, vooral de investeringen hielden de groei op de rails. Op jaarbasis zagen we de investeringen zelfs met een indrukwekkende 4,2% groeien. Een minpuntje is dat de consument het enigszins liet afweten. Wij vertrouwen erop dat dit een tijdelijk groeidipje was gezien het alsmaar aansterkende consumentenvertrouwen en de toename van de werkgelegenheid. Slotsom is dat de economische groei meer interne dynamiek kent en dat de consument een groter steentje kan bijdragen de komende paar kwartalen.   

Tijdelijke verstoring Duitse industriële productie

De 1,4% teruggang van de Duitse industriële productie in oktober behoeft enige nuancering. Door de ‘ongelukkige’ timing van een aantal publieke feestdagen verkozen veel Duitsers lange weekenden verlof op te nemen en dat zien we terug in de cijfers. Gevolg was een productie-afname over een breed front. We voorzien een krachtig herstel van de productie voor de laatste paar maanden van 2017. Bewijs hiervoor is de sterke industriële orderinstroom van de afgelopen tijd en het vertrouwen onder fabrikanten. 

Japanse economische groei komt sterk door

De groei van de Japanse economie bedroeg over het derde kwartaal 2,5% op jaarbasis, veel sterker dan de voorziene 1,5%. Het zijn vooral de bedrijfsinvesteringen die de kar trokken. Eindelijk steken ondernemers meer geld in productiemiddelen mede door de sterke exporten. De Japanse consument houdt de hand nog op de knip en gaf zelfs 0,5% minder uit afgelopen kwartaal.

Ja, de Japanse economie draait beter, maar dat is volledig geënt op de uitvoer (en daarmee samenhangende investeringen). Voor de monetaire beleidsmakers geen reden om het zeer ruime geldbeleid te wijzigen. De beleggingscasus voor Japanse aandelen blijft daarmee sterk, geholpen door aantrekkende groei en een aanhoudend ruim monetair beleid.  

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel