Inflatie eurozone uiterst tam

Inflatie eurozone uiterst tam

01 december 2017
Het voorlopige consumentenprijsinflatiecijfer uit de eurozone over de maand november wijst op een voortgaande zwakke trend. De OPEC en Rusland handhaven de olieproductiebeperking, de Amerikaanse consument verdient en besteedt meer en in China viel het niet-officiële inkoopmanagersindexcijfer voor de industrie (Caixin) tegen.

Het voorlopige consumentenprijsinflatiecijfer uit de eurozone over de maand november wijst op een voortgaande zwakke trend. De OPEC en Rusland handhaven de olieproductiebeperking, de Amerikaanse consument verdient en besteedt meer en in China viel het niet-officiële inkoopmanagersindexcijfer voor de industrie (Caixin) tegen.         

OPEC-oliekraan blijft minder hard lopen

De OPEC-landen en Rusland houden de olieproductiebeperking van 1,8 miljoen vaten per dag in stand tot eind 2018. De vorige overeenkomst liep af in maart 2018.

Groot nieuws? Nee, marktvorsers hadden een dergelijke stap al ingecalculeerd. De olievoorraden in de wereld zijn nog groot en dat verhindert een verdere olieprijsopmars. Bij het huidige prijsniveau van $ 57,- per vat zijn de Amerikaanse schalie-oliebedrijven zeer winstgevend en gaan in versneld tempo de productie opvoeren. De gemiddelde kostprijs van een vat Amerikaanse schalieolie wordt ingeschat rond de $ 40,-! De beleggingscasus voor (schalie)oliesector verbetert zich sterk.

Wij gaan er vanuit dat de olieprijs de komende maanden stabiliseert zo rond de $ 55,- per vat, een niveau waarmee de oliesector mee heeft leren leven inmiddels. Hierbij gaan we uit van een stabiel geopolitiek klimaat.

Amerikaanse consument verdient en besteedt meer...

De persoonlijke bestedingen van de gemiddelde burger steeg met 0,3% op maandbasis in oktober en dat was conform verwachting. Daar tegenover stond dat het persoonlijke inkomen met 0,4% toenam. De lonen groeiden daarbinnen met een fraaie 0,3% op maandbasis. En de verwachting is dat die loongroei de komende tijd meer aantrekt. Het zijn mooie rapportcijfers die de consumptiegroei ondersteunen. De door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf, de prijsstijging van de persoonlijke bestedingen (exclusief voeding en energie), steeg in oktober met 1,4% op jaarbasis. Dat cijfer is nog ver verwijderd van de 2%-doelstelling en geeft geen brandstof om snel de beleidsrente verder op te trekken.

Samengevat; het zijn mooie rapportcijfers die de consumptiegroei in combinatie met de rooskleurige arbeidsmarktontwikkeling stevig ondersteunen.

Inflatie eurozone zwak, werkgelegenheid sterk!

De voorlopige consumentenprijsinflatie in de eurozone kwam uit op een zeer gematigde 1,5% op jaarbasis, uitgegaan was er van een 1,6% toename. Slopen we daar de volatiele componenten uit dan resteert er een schamele 0,9% prijsgroei. Dat is teleurstellend en bevestigt wederom dat de ECB geen haast hoeft te maken om het ruime geldbeleid af te bouwen. De inflatiedoelstelling van 2% is nog ver weg.

Op werkgelegenheidsgebied gaat het crescendo in euroland. Het aantal werklozen daalde en het werkloosheidspercentage zakte tot 8,8%. Opvallend is dat de kernlanden het prima doen, Frankrijk en Duitsland kenden een werkloosheid van slechts 3,6%. De periferielanden blijven achter, in Spanje en Italië bleven de percentages onveranderd steken op 16,7% en 11,1%. Die landen blijven economisch achter en dat is een bron van zorg.

Mager Chinees industrieel inkoopmanagersindexcijfer

Marktonderzoeker Caixin meldde vanochtend een industrieel inkoopmanagersindexcijfer dat niet aan de verwachtingen voldeed.  Eerder deze week liet het officiële staatscijfers wel een stevige vooruitgang zien op dit vlak. Dat ‘conflict’ valt deels te verklaren vanwege de steekproef. Caixin bekijkt veel meer de middelgrote- en kleinbedrijven. Een paar opmerkelijke zaken. De prijsniveaus aan zowel de inkoop- als de verkoopzijde zitten stevig in de lift. Het vertrouwen bij ondernemers zakte behoorlijk in en de nieuwe orderinstroom ging wat lager. Vegen we de Chinese macrodata op een hoop dan moeten concluderen dat een wat afzwakkende economische groei begin 2018 realistisch is.  

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel