IMF laat alarmbellen afgaan voor het VK

IMF laat alarmbellen afgaan voor het VK

21 december 2017
De effecten van de Brexit gaan in 2018 doorwerken in de Britse economie, aldus het IMF. Verder zien we dat het consumentenvertrouwen tanende is in het VK en besloot de Japanse centrale bank het monetaire beleid ongewijzigd voort te zetten.

De effecten van de Brexit gaan in 2018 doorwerken in de Britse economie, aldus het IMF. Verder zien we dat het consumentenvertrouwen tanende is in het VK en besloot de Japanse centrale bank het monetaire beleid ongewijzigd voort te zetten.

IMF laat alarmbellen afgaan voor het VK

Het IMF publiceerde een behoorlijk negatief economisch rapport over het VK. Op vele fronten verzwakt de economie door de Brexit. De economische groei voor 2018 wordt geprojecteerd op een magere 1,5% en zelfs die schatting is onzeker vanwege de onvoorspelbare Brexit-afspraken. Een laag groeicijfer met een stevige inflatie die nu nog boven de 3% op jaarbasis ligt. Die inflatie zal in 2018 terugvallen, maar boven de beoogde 2% doelstelling blijven op jaarbasis. De Engelse munt blijft zwak en dat zorgt voor importinflatie. De investeringen bij het bedrijfsleven staan met 2,1% op een zeer laag pitje en de arbeidsproductiviteitsgroei is te betitelen als extreem zwak, volgens het IMF.

Consumentenvertrouwen VK op 4-jaarsdieptepunt

Niet zo vreemd als de onzekerheid toeneemt en de inflatie de koopkracht uitholt. Nog zorgwekkender is dat consumenten zwartgalliger worden over de toekomst. De duurdere aankopen worden uitgesteld en de bestedingen lopen terug. Vanuit diverse bedrijfstakken komen er meer signalen dat de consument zich terugtrekt.

De slotsom is dat het VK in een omgeving van aantrekkende mondiale groei al behoorlijk economisch aan het verzwakken is. Gezien de oorsprong en de vele vlakken waarop er economische problemen zijn, betekent dit weinig goeds voor de nabije toekomst.

Bank of Japan houdt monetair beleid ongewijzigd

De Japanse centrale bank (BoJ) houdt het extreem ruime monetaire beleid aan. Dit ondanks de economische groei van 2,5% op jaarbasis in het derde kwartaal en een ongekend hoog vertrouwen bij de Japanse grootfabrikanten. Voor komend jaar is de BoJ zelfs nog optimistischer over de economie. Nee, de achilleshiel blijft de inflatieontwikkeling. De 0,8% stijging op jaarbasis van de voor volatiele componenten geschoonde consumentenprijzen is nog mijlenver verwijderd van de 2% doelstelling van de BoJ. De lonen stijgen in Japan ook de komende tijd zeer gematigd en de Japanners blijven zeer spaarzaam vanwege het ontbrekende vertrouwen in de economie op de langere termijn. Dit alles drukt de consumptie en de inflatie. Wij voorzien een aanhoudend ruim monetair beleid waarbij bovendien ook nog eens de (her)benoeming komt van het opperhoofd van de BoJ dit voorjaar. Eveneens reden om te wachten met eventuele beleidsveranderingen. Overigens is de voortzetting van het huidige beleid een forse aanjager voor de aandelenkoersen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel