Het gaat gebeuren...

Het gaat gebeuren...

20 december 2017
De Republikeinse Senaat is erin geslaagd het nieuwe belastingplan door te drukken. Nu moet het Huis van Afgevaardigden nog formeel instemmen. Maar dat zal naar verwachting geen probleem opleveren. Als Trump deze week het wetsvoorstel tekent, dan kan het belastingcadeau onder de kerstboom. Dat geeft een positieve opluchting voor de aandelenmarkten in eerste instantie.

De Republikeinse Senaat is erin geslaagd het nieuwe belastingplan door te drukken. Nu moet het Huis van Afgevaardigden nog formeel instemmen. Maar dat zal naar verwachting geen probleem opleveren. Als Trump deze week het wetsvoorstel tekent, dan kan het belastingcadeau onder de kerstboom. Dat geeft een positieve opluchting voor de aandelenmarkten in eerste instantie.

Verder blijft het Duitse ondernemersvertrouwen op een hoog niveau en stijgen de arbeidskosten zeer gematigd in de eurozone. Dat stemt tot ontevredenheid bij de ECB.

Goedkeuring belastingplan drijft kapitaalmarktrente op

Nu het nieuwe Amerikaanse belastingplan bijna een feit is, reageren de financiële markten daarop. Het vooruitzicht op aanzienlijk meer staatsschuld in de VS en de toenemende kans op inflatie door de extra fiscale stimulering duwde het tienjaarsrentetarief tot boven de 2,45% in de VS. Toch moeten we niet al te veel in de stressmodus schieten. De fiscale stimulering biedt slechts een beperkte extra economische groei en het is maar de vraag of de inflatie hierdoor extra omhoog schiet.

Wel  verschillende dynamieken voor aandelen

Zoals eerder gemeld is het belastingplan positief voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Diverse sectoren profiteren, maar op geheel verschillende wijzen. De meer op het binnenland gerichte sectoren als retailers, bouwondernemingen, regionale banken en verzekeraars hebben een sterk voordeel van het lagere belastingtarief. De financiële waarden hebben ook profijt van de oplopende kapitaalmarktrente. Veel ondernemingen in de technologie-en farmasector kunnen overzees gestalde winsten nu goedkoop afrekenen en daarmee bijvoorbeeld eigen aandelen inkopen en de winst per aandeel verhogen. Er zijn ook verliezers. Bedrijven met veel schuld op balans, krijgen te maken met beperktere rente-aftrek mogelijkheden en mogelijk een hogere rentelasten door de oplopende rente. Al met al veel verschillende manieren van impact. Wel denken analisten dat de gemiddelde winst per aandeel voor de S&P500-aandelen circa 7% kan klimmen in 2018 door de belastingmaatregelen.

Duits ondernemersvertrouwen houdt goed stand

De ondernemersvertrouwensgraadmeter Ifo zakte licht in december tot 117,2 indexpunten. Dat viel enigszins tegen, maar is nog altijd een torenhoog niveau. De huidige hoogte correspondeert zelfs met een economisch groeitempo van tegen de 3,5% op jaarbasis in Duitsland. We merken op dat de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden verslechterden en dat wijst mogelijk op een lichte groeivertraging. Daar houden economen trouwens ook rekening mee. Een extra stimulans kunnen Duitse belastinghervormingen geven, maar dan moet er wel snel een breed gedragen regeringscoalitie komen. Samengevat; het Ifo-cijfer was voldoende goed en wijst op een voortgaande sterke groei.

Arbeidskosten eurozone stijgen zeer gematigd

De arbeidskosten per gewerkt uur daalden van 1,8% op jaarbasis in Q2 tot 1,6% in het afgelopen kwartaal in de eurozone. De component loongroei ging nog sneller terug van 2,1% naar 1,6%. Dat is en blijft zeer gematigd. Met de productiviteitsgroei in de eurozone van rond de 0,8% op jaarbasis, dan komen we tot de conclusie dat de loonkosten per eenheid product slechts met 0,8% groeien. En dat cijfer is nog ver verwijderd van de beoogde 2%-inflatiedoelstelling van de ECB.

Een ander euvel in de loongroei is de onevenwichtigheid. In Duitsland is er meer opwaartse druk  op arbeidskosten (+2,2% op jaarbasis), in Spanje (+0,1%) en Italië (+0,5%) bijna niet. Nogmaals een signaal dat de ECB zeer geleidelijk de monetaire kraan kan dichtdraaien.   

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel