Groei Amerikaanse werkgelegenheid solide

Groei Amerikaanse werkgelegenheid solide

07 december 2017
In november kwamen er 190.000 banen bij in de private sector, aldus salarisstrookverwerker ADP. Dat cijfer is toereikend en iets beter dan verwacht (185.000 banen). Het IMF publiceerde een rapport over het Chinese financiële systeem en legde daarbij de pijnpunten bloot. Een uitkomst is dat meer dan 80% van de Chinese grootbanken niet slaagden voor de stresstest en beschikken over te weinig kapitaal.

In november kwamen er 190.000 banen bij in de private sector, aldus salarisstrookverwerker ADP. Dat cijfer is toereikend en iets beter dan verwacht (185.000 banen). Het IMF publiceerde een rapport over het Chinese financiële systeem en legde daarbij de pijnpunten bloot. Een uitkomst is dat meer dan 80% van de Chinese grootbanken niet slaagden voor de stresstest en beschikken over te weinig kapitaal.

Banencreatie VS op volle toeren

Ook op de arbeidsmarkt lopen de orkaaneffecten uit de statistieken. Maar met een banencreatie van tegen de 200.000 stuks in de private sector groeit de werkgelegenheid in de VS nog steeds als kool. Daarbij springt de sterke schepping van betrekkingen in de industrie het meest in het oog. De lagere dollar en het mondiale economische herstel zorgen voor meer industriële activiteit. In de dienstensector zagen we een fraaie toename van beter betaalde banen.

We zien dan ook de officiële banencijfers van november, die morgen komen, met vertrouwen tegemoet. Hierbij wordt gerekend op 175.000 nieuwe betrekkingen. De aandacht gaat morgen vooral uit de loonontwikkeling, in oktober stegen de lonen met slechts 2,4% op jaarbasis. Om de inflatie in de VS echt wakker te schudden is een loongroei van boven de 3,0% noodzakelijk.

IMF benoemt spanningsvelden in het Chinees financieel systeem

De aandachtspunten zijn daarbij de grote risicobereidheid van beleggers en de hoeveelheid schuld. Veel niet-levensvatbare ondernemingen ontvangen toch krediet vanuit de bancaire sector, stelt het IMF. Dit alles om de politiek gewenste economische groei op niveau te houden. Dit fenomeen drukt de Chinese productiviteit en ondermijnt de kwaliteit van bankbalansen. En het zwengelt direct een andere spanning aan; overmatig risicogedrag van beleggers. Als het mis gaat, dan voorziet de Chinese overheid wel in een vangnet, is het uitgangspunt. Dus het kan niet mis bij kredietverstrekking, zeker niet bij staatsgerelateerde bedrijven, aldus beleggers. Als derde meldt het IMF het notoire schaduwbankieren. Hierop is weinig grip, stelt het IMF. In welke omvang en welke risico's banken daarbij lopen is onvoldoende inzichtelijk.

Al met al stevige bevindingen waarvan de Chinezen al langer van verdacht waren.

Het goede nieuws is dat de drie bovenstaande punten al op de radar staan bij de beleidsmakers in Beijing en dat er vooral meer actie wordt ondernomen. Saneren van niet-rendabele (staats)bedrijven, terugdringen kredietverlening door krapper monetair beleid en het invoeren van kredietbeperkende maatregelen voor de onroerendgoedsector. Het slechte nieuws is dat het inperken van het kredietfeestje economische groei gaat kosten. Dus een geleidelijke landing is wenselijk, maar de dalende groeirichting is wel ingezet. Gelukkig hebben we vertrouwen in de Chinese overheidspiloten.  

 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel