Fed verhoogt beleidsrente met 0,25%

Fed verhoogt beleidsrente met 0,25%

14 december 2017
Gisteravond ging dan eindelijk de kogel door de kerk. De Fed verhoogde de beleidsrente met 0,25%. Voor 2018 voorziet de Fed een drietal rentestapjes van 0,25% en zij schroefde en passant de economische groeiverwachting opwaarts bij voor 2018. In China kwamen er economische cijfers naar buiten over november, maar die werden tevens vergezeld van een onverwachte renteverhoging.

Gisteravond ging dan eindelijk de kogel door de kerk. De Fed verhoogde de beleidsrente met 0,25%. Voor 2018 voorziet de Fed een drietal rentestapjes van 0,25% en zij schroefde en passant de economische groeiverwachting opwaarts bij voor 2018. In China kwamen er economische cijfers naar buiten over november, maar die werden tevens vergezeld van een onverwachte renteverhoging.

Fed verhoogt de beleidsrente

De Fed-renteverhoging zagen we van mijlenver aankomen. Ook de drie renteverhogingen in 2018 kwamen niet als verrassing. Wij denken dat dit een voorzichtige inschatting is en dat mogelijk een vierde stap plaatsvindt. De tienjaarsrente in de VS bewoog op het rentebesluit en toelichting nauwelijks.

Hoe bekijkt de Fed het fiscale stimuleringspakket van Trump?

Nou, zeer gematigd. Men dicht het fiscale pakket een waarde toe van 0,8% van het Bruto Nationaal Product. Doordat vooral bedrijven en hoge inkomens profiteren, zal het groei-effect voor de economie beperkt blijven tot 0,4%, aldus de Fed. Deze trok daarom de 2018-groeiverwachting op van 2,1% naar 2,5%. Voor 2019 gaat de Fed uit van een inzakkende groei tot 2,1%. Het fiscale pakket heeft dus een korte werkingsduur en zal ook in 2018 minder bijdragen aan groei dan de politiek denkt.

Hoe zit het met de inflatie nu en in 2018?

Tja, dat verhaal wil niet echt vlotten. Volgens de Fed komt de inflatie uit op 1,7% in 2018 en dat is een zeer beperkte opwaartse bijstelling van 0,1%. Hoe we het ook wenden of keren; de 2%-doelstelling blijft buiten bereik.

De gisteren gepubliceerde inflatiecijfers uit de VS over de maand november laten opnieuw een tamme ontwikkeling zien. De kerninflatie voor de consument steeg 0,1% op maandbasis. Kijken we over het afgelopen jaar dan steeg deze graadmeter met 1,7%. Verre van spectaculair en volgens de Fed komt daar geen versnelling in het komende jaar.

Kortom, het aanwezige goudlokje-scenario in de VS, voldoende economische groei bij een beperkte inflatie, zet ook in 2018 door.

Chinese economie houdt redelijk stand

Een reeks aan macrodata over de maand november laat zien dat de Chinese economie vooralsnog redelijk op het groeipad blijft. De industriële output steeg in november met 6,1% op jaarbasis, ietsjes onder de verwachting. Net als de detailhandelsverkopen die met 10,2% groeiden op jaarbasis (10,3% voorzien). Dit alles plus de aantrekkende exporten geeft de Chinese beleidsmakers de nodige ruimte om de economie te saneren op zowel milieu als op kredietverlening. Wij rekenen op een lichte groeivertraging begin 2018.

Onverwachtse Chinese renteverhoging

Om te tonen dat het menens is met de inperking van de kredietgroei verhoogde de Chinese centrale bank geheel onverwachts de tarieven in de geldmarkt. Overigens zeer beperkt met 0,05%. Op deze manier wil men kapitaalvlucht voorkomen vanwege de hogere geldmarkttarieven in de VS. Het is meer symboolpolitiek, maar de Chinezen geven aan een actief meer verkrappend monetair beleid te willen voeren. 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel