ECB voorziet hogere economische groei

ECB voorziet hogere economische groei

15 december 2017
De nieuwe economische groeiprojecties van de ECB voor de periode 2018-2020 stemmen tevreden. Daarnaast koerde ECB-baas Draghi louter 'duiventaal' en voorziet hij een zeer traag oplopende inflatie. Dat bevestigt de handhaving van het ruime monetaire ECB-beleid. Amerikaanse detailhandelsverkopen in november laten een krachtig beeld zien. Het lijkt erop dat de reële consumptie in de VS aansterkt in het vierde kwartaal. En dan is de goednieuwsshow nog steeds niet teneinde, want de voorlopige inkoopmanagersindices uit de grote economische machtsblokken wijzen op een zeer sterke jaareinde.

De nieuwe economische groeiprojecties van de ECB voor de periode 2018-2020 stemmen tevreden. Daarnaast koerde ECB-baas Draghi louter 'duiventaal' en voorziet hij een zeer traag oplopende inflatie. Dat bevestigt de handhaving van het ruime monetaire ECB-beleid. Amerikaanse detailhandelsverkopen in november laten een krachtig beeld zien. Het lijkt erop dat de reële consumptie in de VS aansterkt in het vierde kwartaal. En dan is de goednieuwsshow nog steeds niet teneinde, want de voorlopige inkoopmanagersindices uit de grote economische machtsblokken wijzen op een zeer sterke jaareinde.

Projectie eurozonegroei stevig hoger voor 2018

Voor 2018 verhoogde de ECB de verwachte economische groei van 1,8% naar 2,3%. Dat is een fraaie upgrade. Voor 2019 en 2020 zwakt de groei weliswaar licht af tot een acceptabele 1,9% en 1,7%.         De inflatie loopt zeer geleidelijk op deze periode van 1,4% in 2018 tot 1,7% in 2020. Noodzaak om direct op de renterem te trappen zijn er dus niet bij. Draghi liet zich ontvallen dat er van een vaste einddatum van het opkoopprogramma geen sprake is. Hij wil alle opties openhouden. Terecht want de economische groei in de regio is nog steeds ongebalanceerd.

Beleidsrenteverhogingen? Daar is het nog veel te vroeg, aldus het ECB-opperhoofd. We kunnen voorzichtig stellen dat renteverhogingen verder vooruit worden geschoven door Draghi, richting eind 2019 zelfs. Samengevat; economische groei krijgt meer tractie, inflatie blijft zeer beperkt en monetaire verkrapping is niet in zicht. En dat is positief nieuws voor de Europese aandelenmarkten.

Krachtige stijging Amerikaanse detailhandelsverkopen

In november stegen de - voor volatiele componenten geschoonde - detailhandelsverkopen met maar liefst 0,8%. Ook de verkoopcijfers over september en oktober werden opwaarts herzien. Uit de novembercijfers valt op te maken dat de verkopen met betrekking tot het feestseizoen erg sterk waren. Als we voorzichtigheidshalve uitgaan van geen groei van de geschoonde detailhandelsverkopen in december, dan koersen we nog steeds af op een reële consumptiegroei van 3% op jaarbasis voor het laatste kwartaal. Een ijzersterke jaarfinish en met de belastingplannen in het verschiet en een sterke arbeidsmarkt kan begin 2018 eveneens fraai starten qua consumptie.

Economische goednieuwsshow in inkoopland

Afgaand op de inkoopmanagersindices van de VS, eurozone en Japan van december, groeien deze economieën met een gemiddelde tempo van 4%. En dat is bijzonder sterk. In Europa zien we dat Duitsland al langer sterk presteert en zelfs versnelt, maar ook dat Frankrijk eindelijk is begonnen aan een forse inhaalrace. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone (diensten en industrie) veerde in december veel sterker op dan voorzien. Meldenswaardig is dat de nieuwe exportorders sterk oplopen in euroland en dat gaat ook in Nederland de economie stuwen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel