Chinese kredietgroei dendert maar door

Chinese kredietgroei dendert maar door

12 december 2017
Het aantal nieuwe Chinese yuanleningen groeide in november veel harder dan voorzien. Hieruit blijkt dat het overheidsingrijpen om de kredietverlening te remmen nog niet afdoende zijn. Opnieuw een Amerikaans banenrapport wat de toon zet, de JOLTS-publicatie waarin het verloop van o.a. het personeelsverloop en vacatures worden gemeten.

Het aantal nieuwe Chinese yuanleningen groeide in november veel harder dan voorzien. Hieruit blijkt dat het overheidsingrijpen om de kredietverlening te remmen nog niet afdoende zijn. Opnieuw een Amerikaans banenrapport wat de toon zet, de JOLTS-publicatie waarin het verloop van o.a. het personeelsverloop en vacatures worden gemeten.

Chinese kredietverlening stijgt maar door...

Chinezen leenden voor een bedrag van 1,12 biljoen yuan bij in november, waar gerekend werd op slechts 0,8 biljoen yuan. Positief is dat de Chinese economische groei hiermee op de rails blijft. De keerzijde is dat de Chinese schuldenberg onbeheersbaarder wordt. Als het zo doorgaat dan bedraagt de schuld in 2022 bijna 330% van het bruto nationaal product en dat is ongezond hoog en remt toekomstige groei.

Kijken we naar de schuldexpansie in november dan zien we vooral de consument actief zijn om extra te lenen. Deze vorm van financiering wordt vooral aangewakkerd door vastgoed.

Samengevat; om de Chinese schuldenlast in te dammen gaan de overheidsbeleidsmakers extra stappen zetten. En dat zal de Chinese economische groei ietwat drukken. Mogelijk tot rond de 6,5% in 2018. Momenteel ligt dit tegen de 7% aan. Dat kan een extra risico gaan vormen voor de economische groei in de regio.

Amerikaanse vacatures blijven op recordhoogte

Het aantal vacatures bleef nagenoeg onveranderd steken op een zeer hoog cijfer van 6 miljoen in oktober. Circa 5,6 miljoen mensen vonden een nieuwe betrekking in deze periode en dat is opnieuw een forse verbetering. Het percentage mensen dat vrijwillig ontslag nam, kwam uit op 2,2%. Dit cijfer bleef constant en is vaak een indicatie in hoeverre werknemers vertrouwen hebben om een overstap naar een andere baan te maken. De verhouding van het aantal beschikbare mensen voor een nieuwe vacature is inmiddels gedaald tot bijna een-op-een. Dat wijst op een zeer krappe arbeidsmarkt en is een historisch dieptepunt. Normaliter beginnen de lonen te stijgen bij de verhouding twee-staat-tot-een. Dit keer niet. Alles overziend laat ook het JOLTS-rapport een zeer sterke ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt zien.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel