Voorwaarde voor loongroei VS openbaart zich

Voorwaarde voor loongroei VS openbaart zich

03 november 2017
De arbeidsproductiviteit in de VS steeg afgelopen kwartaal met maar liefst 3,0% op jaarbasis. Eindelijk komt er meer rechtvaardiging om de lonen te laten stijgen in de VS. De belastingplannen van Trump komen weer dichter bij de finishlijn. En het nieuwe opperhoofd van de Fed luistert naar de naam Jerome Powell. En in het VK ging de beleidsrente met 0,25% omhoog.

De arbeidsproductiviteit in de VS steeg afgelopen kwartaal met maar liefst 3,0% op jaarbasis. Eindelijk komt er meer ‘rechtvaardiging’ om de lonen te laten stijgen in de VS. De belastingplannen van Trump komen weer dichter bij de finishlijn. En het nieuwe opperhoofd van de Fed luistert naar de naam Jerome Powell. En in het VK ging de beleidsrente met 0,25% omhoog.  

Versnelling Amerikaanse arbeidsproductiviteit

De productiviteit van de gemiddelde Amerikaanse arbeider (exclusief landbouw) steeg het afgelopen decennium jaarlijks met 1%. Zeer beperkt en dat zette direct een rem op de lonen. Dat lijkt te veranderen. Ondernemers investeren meer waardoor de productiviteit oploopt. Lang is er alleen vertrouwd op meer personeel om extra productie te realiseren maar dat pad loopt ten einde door de verkrappende arbeidsmarkt. De hogere arbeidsproductiviteit is een verdere opmaat voor een hoger salaris. Een hogere prestatie rechtvaardigt simpelweg een hoger loon. Dit plus de schaarste van personeel gaat voor hogere lonen zorgen. Gevolg is dat de inflatie later in 2018 opwaarts gaat tenderen. De Fed zal de beleidsrente in dit scenario drie tot vier rentestapjes (0,25% per keer) doorvoeren.

...belastingplannen zijn mede bepalend

De belastingplannen van Trump zijn bekendgemaakt door de Republikeinen. Voor de burger pakken de plannen iets minder 'genereus' uit. De lagere inkomens gaan er nauwelijks op vooruit, de middenklasse (vierpersoonshuishouden met $ 60.000 inkomen) gaat gemiddeld 2% meer overhouden. Voor het bedrijfsleven zijn de gevolgen groter. De bedrijfsbelasting gaat direct terug van 35% naar 20% en het terughalen van buitenlands vermogen naar de VS wordt afgerekend tegen 12% voor liquide bezittingen. De nieuwe belastingwet krijgt meer contouren, de aanname zal niet verlopen zonder slag of stoot, maar we rekenen erop dat in het voorjaar de plannen gaan passeren. Politiek gezien handig vanwege verkiezingen in de VS later in 2018.

Nieuwe Fed-baas heet Powell

Niet verrassend en een veilige keuze. Powell heeft altijd achter het beleid van Yellen gestaan. Geen reden om te denken dat er een andere koers wordt gevaren. Het ruime monetaire beleid is gezekerd, redeneren de financiële markten .

Bank of England verhoogt beleidsrente

Voor het eerst in tien jaar verhoogde de Engelse centrale bank (BoE) de beleidsrente, die ging van 0,25% naar 0,50%. De inflatie in het VK bevindt zich op de 3,2% op jaarbasis en dat is aan de hoge kant. Ook voor geheel 2017 voorziet de bank een inflatietempo van circa 3,0%.

De economische groei blijft zo rond de 1,7% tot 1,8% hangen de komende paar jaar waarbij de centrale bank verwacht nog twee keer de beleidsrente te moeten verhogen. Dat is betrekkelijk weinig gezien de hoogte van de inflatie. De BoE neemt een afwachtende houding vanwege de neerwaartse risico’s voor de economie cyclus die voortvloeien uit de Brexit. Het verhoogt echter het risico op stagflatie en dat is lastig fenomeen. In die situatie heeft de centrale bank beperkt ruimte om te manoeuvreren.   

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel