Inflatie kruipt op in de VS

Inflatie kruipt op in de VS

16 november 2017
Amerikaanse detailhandelsverkopen in oktober namen meer toe dan verwacht. Langzamerhand sluipt er meer inflatie in de Amerikaanse economie en de eurozone boekte een recordhandelsoverschot in september. In de eurozone draait de economie als een tierelier, de export- en importgroei over de maand september bevestigen dit.

Amerikaanse detailhandelsverkopen in oktober namen meer toe dan verwacht. Langzamerhand sluipt er meer inflatie in de Amerikaanse economie en de eurozone boekte een  recordhandelsoverschot in september. In de eurozone draait de economie als een tierelier, de export- en importgroei over de maand september bevestigen dit.

Sterkere Amerikaanse consumptiegroei in aantocht

De voor allerlei volatiele componenten geschoonde detailhandelsverkopen stegen in oktober met 0,3% op maandbasis. De cijfers over september werden en passant opwaarts bijgesteld tot 0,5% groei op maandbasis. Dat zijn fraaie resultaten. Wij gaan ervan uit dat de reële consumptiegroei dit kwartaal ook licht versneld tot richting de 3,0%. Daarbij merken wij direct op dat de komende belastingwijzigingen een rol spelen. Acceptatie van de voorgelegde bescheiden belastingverlagingen voor de gemiddelde burger pakken positief uit. Iets wat we ook voorzien.  Een uitstel daarentegen kan het consumentenvertrouwen aantasten en negatieve invloed uitoefenen op de bestedingen.

Inflatie kruipt op in de VS

De kerninflatie voor de consument dikte aan tot 1,8% op jaarbasis in oktober. De oktoberstijging van 0,2% op maandbasis was iets hoger dan voorzien. Net als gisteren bij de producentenprijzen kropen de tarieven in diverse vormen van dienstverlening hoger. Dit zijn vaak meer structurele trends. Het is nogmaals een signaal dat langzamerhand inflatie de kop opsteekt in de VS. Producentenprijzen lopen op, door de lagere dollar ontstaat meer importinflatie en de krapte op de arbeidsmarkt zwengelt weliswaar beperkt de looninflatie aan. Het is niet spectaculair maar de trend is opwaarts en dat maakt de Fed alerter.

Handelsoverschot eurozone groeit

De handelsbalans liet een overschot zien van € 25,0 miljard in september en daarmee werd een maandrecord gevestigd. Op jaarbasis groeide de exporten zelfs met 8,8%, de importgroei zakte terug tot 8,0%. De veroorzakers van dit enorme overschot zijn Duitsland (€ 21,8 miljard) en Nederland (€ 6,3 miljard). Tja de duurdere euro heeft weinig vat op de uitvoer. Er is simpelweg veel vraag naar het Duitse (kapitaalgoederen)exportpakket. Gelet op de geboekte exportorders verwachten wij dat exportvolumes blijven groeien de komende tijd. Anderzijds zorgen de aantrekkende binnenlandse bestedingen ervoor dat ook importen in de eurozone gelijke tred houden. Al met al zal het handelsoverschot stabiel blijven bij een toenemende positieve economische dynamiek in euroland.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel