Gesteggel over Trumps belastingplannen

Gesteggel over Trumps belastingplannen

09 november 2017
De effectiviteit van Trumps belastingplannen werd opnieuw in twijfel getrokken. In China stijgen de producentenprijzen versneld. Het IMF liet zich positief uit over de Japanse geldpolitiek van de centrale bank (BoJ), stimulering is en blijft gewenst aldus IMF-topvrouw Lagarde.

De effectiviteit van Trumps belastingplannen werd opnieuw in twijfel getrokken. In China stijgen de producentenprijzen versneld. Het IMF liet zich positief uit over de Japanse geldpolitiek van de centrale bank (BoJ), stimulering is en blijft gewenst aldus IMF-topvrouw Lagarde.

CBO trekt aan de bel

Ditmaal trok de onafhankelijk Amerikaanse statische bureau (CBO) aan de bel. Bij het doorrekenen van de belastingplannen ziet het CBO een begrotingstekort van een extra $ 1.700 miljard ontstaan in de komende tien jaar. Dat is pittig en de beleidsmakers zijn op zoek naar extra opbrengsten waarbij weer gekeken wordt naar de gezondheidszorg. Eerder deze week liet kredietbeoordelaar Fitch al weten dat de voorgestelde belastinghervormingen zich in de verste verte niet terugverdienen. Het zal de federale schuld dramatisch laten toenemen van 77% van het BNP nu tot 120% in 2027. Volgende week wordt het wetsvoorstel behandeld in het Huis van Afgevaardigden.

Chinese producentenprijzen stijgen versneld

De Chinese producentenprijzen lagen in oktober 6,9% hoger dan in oktober 2016. Die stijging kwam iets boven de verwachting van 6,6% uit. Ook de consumentenprijzen tikten licht hoger met een stijging van 1,9% op jaarbasis. Het zijn al de eerste voorboden van het nieuwe Chinese economische beleid, zoals het invoeren van productiebeperkingen om vervuiling en ook kredietverlening in te dammen. Er komt simpelweg minder aanbod bij een gelijkblijvende of licht stijgende vraag. Met als resultaat een licht afzwakkende groei. De monetaire en fiscale stimulering van de overheid gaat meer van tafel en dat laat de economische groei wat terugvallen de komende maanden. Dat is geen probleem en genoegzaam bekend in de financiële markten.

IMF steunt de Japanse centrale bank

Er is de nodige kritiek op het extreem ruime Japanse centralebankbeleid maar niet van de zijde van het IMF. Die instantie stelt dat Japan het juiste doet om de inflatiedoelstelling te bereiken en dat het moet doorgaan met het opkopen van financiële bezittingen. Ook prees het IMF de Japanse baas van de centrale bank, Kuroda, voor de heldere communicatie. Volgend jaar april moet Kuroda worden herkozen en zijn herbenoeming maakt een goede kans. Verder liet een ander lid van de centrale bank weten dat de aandelenkoersen weliswaar gestegen zijn maar zich absoluut niet in bubbelterratorium bevindt. Kortom, er is nog ruimte om de aandelenkoersen verder te laten stijgen. Wij vinden de Japanse aandelenmarkt aantrekkelijk gewaardeerd en die ondervindt steun van de Japanse centrale bank door grootschalige aankopen. Dat die grote vraag blijft, is belangrijk voor de Japanse beleggingscasus.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel