Eurozone groeit het snelst in 10 jaar tijd

Eurozone groeit het snelst in 10 jaar tijd

10 november 2017
De economie van de eurozone groeide in het derde kwartaal van 2017 met 2,5 procent, na een groei van 2,3 procent in het tweede kwartaal, bleek uit de voorlopige schatting. Dit was het sterkste tempo van expansie sinds het eerste kwartaal van 2011. Op het gebied van werkgelegenheid en consumentenvertrouwen zit het in de VS wel snor. Enige ophef is ontstaan over de Amerikaanse belastingplannen, omdat hetgeen wat de (Republikeinse) Senaat voorstelt afwijkt van de eerdere plannen vanuit het huis van Afgevaardigden.

De economie van de eurozone groeide in het derde kwartaal van 2017 met 2,5 procent, na een groei van 2,3 procent in het tweede kwartaal, bleek uit de voorlopige schatting. Dit was het sterkste tempo van expansie sinds het eerste kwartaal van 2011. Op het gebied van werkgelegenheid en consumentenvertrouwen zit het in de VS wel snor. Enige ophef is ontstaan over de Amerikaanse belastingplannen, omdat hetgeen wat de (Republikeinse) Senaat voorstelt afwijkt van de eerdere plannen vanuit het huis van Afgevaardigden.

Europese Commissie ziet hogere economische groei

De Europese Commissie heeft de groeiramingen voor de economie in de eurozone opgehoogd. Daar waar eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 1,7 procent voor 2017, voorziet de EC nu een reële groei van 2,2%. Deze hogere groei wordt aangedreven door een sterkere particuliere consumptie en een mondiale aantrekkende groei welke de exporten laat toenemen. Positief is verder dat de investeringen in de regio toenemen, dankzij gunstige financieringsvoorwaarden en betere afzetperspectieven. De EC verwacht verder dat de groei in het blok voortgezet wordt met 2,1 procent in 2018 en 1,9 procent in 2019. Een fraai groeipad en met een aanhoudend lage rente biedt dit goede vooruitzichten voor de aandelenmarkten.

Verschillen in Amerikaanse belastingplannen

De Senaat wil de verlaging van de ondernemingsbelasting van 35% naar 20% pas later gaan invoeren. Mogelijk pas in 2019. Dat zou een tegenvaller zijn. Het  zou wel positief uitpakken voor de Amerikaanse huizenmarkt, omdat in dit voorstel de aftrek van de hypotheekrente ongewijzigd blijft en de rente op een hypotheekbedrag van $ 1.000,000 aftrekbaar blijft. Het Huis had dit bedrag in een eerder voorstel gehalveerd. Er zijn dus nog de nodige verschillen, en daar schrokken de financiële markten van. Wij gaan er vanuit dat ook deze verschillende inzichten worden overwonnen. 

Werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten

Het aantal Amerikanen dat zich voor een eerste keer meldde voor een werkloosheidsuitkeringen steeg de afgelopen week met 10.000 naar 239.000 personen. Dit viel tegen ten opzichte van een marktverwachting van 232.000 personen.  En ook de structurele uitkeringen kwamen afgelopen week licht hoger uit dan de marktverwachting, met 1,90 miljoen versus 1.89 miljoen verwacht. Dit zijn echter geen dramatische cijfers. Al helemaal omdat het gemiddelde van nieuwe aanvragen over vier weken, een minder beweeglijke maatstaf dan het wekelijkse cijfer, juist met 125.000 is gedaald naar ruim 231K, het laagste niveau sinds maart 1973.

Consumenten comfortabel, nu de Fed nog

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten kabbelt voort. Waar deze graadmeter medio januari nog een indexstand van 45 noteerde, is deze inmiddels opgelopen naar 51,5. Met een dalende werkeloosheid, gematigde inflatie en belastingvoordelen in het verschiet heeft de Amerikaanse consument dan ook weinig reden tot klagen. Een panel van economen geconsulteerd door Bloomberg News houdt dan ook nog steeds onveranderd rekening met een 2,7% jaar-op-jaar groei van het BBP voor het huidige kwartaal en een groei van 2,2% in het 1e kwartaal van 2018. Datzelfde panel houdt overigens ook rekening met een jaar-op-jaar inflatie van 2,1% voor 2018. Ook allemaal nette cijfers die passend zijn voor de financiële markten. Wellicht dat dit Janet Yellen de nodige comfort geeft om eind december toch een renteverhoging door te voeren.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel