Chinese economie doet een stapje terug

Chinese economie doet een stapje terug

14 november 2017
China heeft ervoor gekozen de kwaliteit van de economische groei te verbeteren in plaats van de snelheid. Dat betekent naar onze mening een lichte afvlakking van de economische groei, de eerste tekenen hiervan waren al in oktober zichtbaar. In de VS liep het begrotingstekort op in oktober en verder zijn de voorbereidingen voor het belastingplan in volle gang.

China heeft ervoor gekozen de kwaliteit van de economische groei te verbeteren in plaats van de snelheid. Dat betekent naar onze mening een lichte afvlakking van de economische groei, de eerste tekenen hiervan waren al in oktober zichtbaar. In de VS liep het begrotingstekort op in oktober en verder zijn de voorbereidingen voor het belastingplan in volle gang.   

Chinese economie vlakt licht af

De industriële Chinese output steeg in oktober met 6,2% jaar-op-jaar, dat cijfer lag iets onder de verwachting van 6,3%. De Chinese detailhandelsverkopen expandeerden met 10,0%, maar ook hier werd het voorziene cijfer van 10,5% niet behaald. Dit is tevens het laagste groeicijfer van het jaar.

De hand van president Xi Jinping wordt zichtbaarder. Er komt een draai in de economische politiek. Minder vervuiling en minder kredietgroei is het doel en dat zal met name de aloude staatsbedrijven gaan raken. De economie groeit nog steeds tegen de 7% op jaarbasis is de verwachting en dat is ruim boven de doelstelling van 6,5%. Wij verwachten dat de komende maanden de groei gecontroleerd licht verder afzwakt. Niet zo erg want de financiële markten zijn hierop voorbereid.

Verkoop Chinese nieuwbouwwoningen onderuit

Het totaalbedrag aan verkochte Chinese nieuwbouwwoningen daalde met 3,4% in oktober ten opzichte van een jaar eerder. Dit als gevolg van maatregelen van lokale overheden om prijsstijgingen aan banden te leggen. President Xi Jinping heeft nadrukkelijk gesteld dat huizen zijn om in te wonen, niet te speculeren. Anderzijds wil de overheid ook niet hebben dat de vastgoedmarkt snel afkoelt, daar deze indirect 20% van de economische groei behelst. Net als altijd in China zal ook dit proces verlopen met wat remmen en weer gas geven.

Amerikaanse begrotingstekort loopt op

Het Amerikaanse begrotingstekort liep in oktober fors op tot $ 63,2 miljard, gerekend was op een gat van $ 59 miljard. Eerder werd al bekend dat het Amerikaanse begrotingstekort over het fiscale jaar 2017 (eindigend per 30 september) op $ 665,7 miljard uitkomt, veel hoger dan in 2016 ($ 585 miljard). Het oktobercijfer legt opnieuw de vinger op de zere plek bij de huidige begrotingsplannen. Een stevig oplopend tekort zonder dat er concrete groei tegenover staat, stellen critici. Donderdag gaat Trump spreken voor het Huis van Afgevaardigden. Overigens denken de leden van het Huis niet al te veel wijzigingen meer te hoeven doen in de huidige plannen. Vooral het voorgestelde doorschuiven van de aangepaste belastingtarieven voor het bedrijfsleven naar 2019 door de Senaat deed stof oplaaien. En dat gaf direct een reactie op de financiële markten. Een afgezwakt belastingplan, vooral voor de bedrijven, zal wel voor enige turbulentie kunnen zorgen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel