Amerikaanse consument ziet hogere inflatie

Amerikaanse consument ziet hogere inflatie

13 november 2017
De lichte terugval van het consumentenvertrouwen in de VS, gemeten door Universiteit van Michigan, is geen punt van zorg. De industriële output in Italië zwakte onverwachts flink af in september, maar de nieuwe orderinstroom belooft beterschap.

De lichte terugval van het consumentenvertrouwen in de VS, gemeten door Universiteit van Michigan, is geen punt van zorg. De industriële output in Italië zwakte onverwachts flink af in september, maar de nieuwe orderinstroom belooft beterschap.

Consumentenvertrouwen VS zwakt licht af

Het consumentenvertrouwensindexcijfer, gemeten door de Universiteit van Michigan, daalde in november tot 97,8. In oktober bedroeg deze nog 100,7. Het is moeilijk te beargumenteren waarom de daling er is. Inflatie blijft zwakjes, de arbeidsmarkt trekt verder aan en Wall Street zet nieuwe records weg. Overigens moeten we opmerken dat het indexcijfer nog steeds erg hoog is.  Een opvallend punt is dat de burgers zich drukker maken over een hogere rentestand voor het komende jaar. Dit gaat samen met de inflatieverwachting voor volgend jaar, die werd opgeschroefd van 2,4% naar 2,6%. Die verwachting is historisch gezien nog steeds erg laag.

Industriële output Italië en Frankrijk licht tegenvallend

En dan hebben we het vooral over de Italiaanse cijfers. De 1,3% terugval was forser dan de verwachte 0,3%. Toch is er geen reden tot zorg. De nieuwe orderinstroom voor de Italiaanse industrie was bijzonder krachtig in september (+8,7%), wat inhoudt dat de productie in het vierde kwartaal stevig zal toenemen. De Franse cijfers waren conform verwachting. Volgende week komt het industriële outputcijfer naar buiten voor de totale eurozone. Verwachting is dat dit cijfer licht lager zal uitpakken. Overigens laten andere indicatoren zien dat de industrie zich krachtig ontwikkelt de afgelopen paar maanden. Ook aan dit cijfer tillen we niet al te zwaar.

Login page tracking pixel