Amerikaanse consument zeer optimistisch

Amerikaanse consument zeer optimistisch

01 november 2017
Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door het onderzoeksbureau Conference Board, spoot in oktober omhoog en bereikte bijna een recordstand voor deze eeuw. In Europa lijkt de economische groei te versnellen en in China stelde het industriële inkoopmanagersindexcijfer van researchbureau Caixin beleggers gerust.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door het onderzoeksbureau Conference Board, spoot in oktober omhoog en bereikte bijna een recordstand voor deze eeuw. In Europa lijkt de economische groei te versnellen en in China stelde het industriële inkoopmanagersindexcijfer van researchbureau Caixin beleggers gerust.

Amerikaanse consument zeer optimistisch gestemd

De Amerikaanse consument is zeer optimistisch, nu en voor de komende zes maanden. De veroorzaker van al deze positiviteit is de uitzonderlijke sterke arbeidsmarkt. Burgers zijn zeer te spreken over de arbeidsmarktsituatie en verwachten dat de werkloosheid de komende maanden onder de 4% zakt. Tot op heden is de loongroei nog steeds gematigd met 2,5% op jaarbasis. In dit  consumentenvertrouwenonderzoek rekenen burgers op een versnelling tot 3,5% op jaarbasis in het komende halfjaar. Met de voor burgers verwachte (kleine) fiscale stimulering in het verschiet en de aanhoudende sterke arbeidsmarkt rekenen wij erop dat de consumptie in de VS aantrekt de komende maanden.

Eurozone-economie in hoger groeitempo

De voorlopige derdekwartaalgroei bedroeg 0,6% in de eurozone, een tikkeltje hoger dan de verwachting van 0,5%. Het is vooral weer Duitsland dat aan kop gaat, de groeivoet in Frankrijk en Spanje viel licht terug. Met in het achterhoofd de prima economische start van de oktobermaand denken wij zelfs dat het groeitempo in de eurozone licht kan versnellen dit lopende kwartaal. De werkgelegenheid in de eurozone trekt verder aan en dat duwde zelfs het werkeloosheidspercentage voor de regio tot 8,9% (was 9,1%). 

.....maar geen inflatiedruk

Vooral het kerninflatiecijfer voor de consumentengoederen (exclusief voedsel en energie) was ronduit teleurstellend in oktober. Op jaarbasis lag dat cijfer op slechts 0,9%, gerekend was op een stand van 1,1%. Geen reden voor de ECB om haast te maken met het snel dichtdraaien van de geldkraan, blijkt uit dit cijfer. De tienjaarsrente in Duitsland zakte hierop terug tot 0,36%.

Geruststellende berichten vanuit China

Het Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer (oktober) van het private onderzoeksbureau Caixin voldeed met 51,0 punten keurig aan de verwachtingen. Gisteren liet het officiële regeringscijfer nog een stevige tegenvaller noteren op dit zelfde vlak. Nadere analyse van Caixin leert ons dat ook de vooruitzichten iets minder rooskleurig zijn (afnemende groei nieuwe orders).  Caixin betrekt bij het onderzoek meer de klein- en middelgrote ondernemingen en die voelen minder snel het strengere overheidsbeleid op het gebied van milieu en de krappere kredietverlening. Dat is mede de verklaring voor de afwijkende inzichten tussen de bovengenoemde indexcijfers. Wij houden er rekening mee dat de Chinese groei mogelijk licht gaat vertragen richting jaareinde. Dit mede onder invloed van het meer remmende overheidsbeleid.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel