Amerikaans consumentenvertrouwen viert hoogtij

Amerikaans consumentenvertrouwen viert hoogtij

29 november 2017
En opnieuw zien we het consumentenvertrouwen bij de Amerikaanse burger stijgen, zelfs tot een nieuw 17-jarig hoogtepunt. De nieuwe Fed-baas Powell liet zich uit over mogelijke deregulering van de bancaire sector en de geldgroei in de eurozone ligt op een voldoende hoog niveau om de economische groei te ondersteunen.

En opnieuw zien we het consumentenvertrouwen bij de Amerikaanse burger stijgen, zelfs tot een nieuw 17-jarig hoogtepunt. De nieuwe Fed-baas Powell liet zich uit over mogelijke deregulering van de bancaire sector en de geldgroei in de eurozone ligt op een voldoende hoog niveau om de economische groei te ondersteunen.

Amerikaanse consumentenvertrouwen opperbest

Het consumentenvertrouwensrapport van onderzoeksbureau Conference Board liet over de maand november een stevige verbetering zien. Hierbij zien we dat de burgers veel rooskleuriger kijken naar de nabije toekomst (de komende zes maanden). Vooral de aantrekkende verwachtingen voor de arbeidsmarkt wakkeren het vertrouwen aan. Meer banen en hogere lonen, bij dit laatste rekenen burgers op een jaarlijkse loonstijging van boven de 3% de komende tijd! Slotsom van het rapport is dat een acceleratie van de consumentenbestedingen in het verschiet ligt de komende maanden, mogelijk extra gevoed door belastingverlagingen.

Powell=Yellen

De nieuwe Fed-baas Powell bracht weinig nieuws op het monetaire vlak tijdens de hoorzitting bij de Senaat. Er komen wat beleidsrenteverhogingen aan en de balans van de Fed wordt geleidelijk aan verkleind tot een al eerder gemeld bedrag, niks nieuws dus. Op het vlak van deregulering van de financiële sector bleek hij meer uitgesproken. Er zijn genoeg regels voor de bankensector waar vooral de kleinere bancaire spelers last van hebben. Dat behoeft aanpassing. Verder is het too-big-to-fail-probleem bij de grootbanken niet langer actueel. Dat zijn prima berichten voor de bancaire sector, waarop de aandelenkoersen van banken de lucht inschoten. Ook hier zijn verwachtingen gecreëerd .

Europese geldgroei schetst bemoedigend plaatje

De brede geldhoeveelheid (M3) groeide in oktober voldoende met 5,0% op jaarbasis. Dat tempo houden we sinds begin de start van het obligatie-inkoopprogramma begin 2015 goed vast. In de periode daarvoor (2010-2015) lag het tempo gemiddeld slechts rond de 2,0%. Het geldinfuus doet  nog steeds zijn werk goed. Een analyse van de monetaire oktobercijfers leert ons dat vooral bedrijven meer bancaire krediet opnemen, de groei trok daarbij aan van 2,4% naar 2,9% op jaarbasis. Dat wijst op aantrekkende investeringen. Saillant detail is dat die groei van bedrijfskredieten zich juist in de kernlanden voordoet (>5,0%). Spanje (+0,4%) en vooral Italië (-3,9%) bleven achter. In Italië zagen we dat verkopen van slechtlopende leningen op de bankbalansen het kredietcijfer verstoorden. Toch tonen de monetaire cijfers nogmaals aan dat de economische groei in het euroblok nog steeds onevenwichtig is. Dat noopt de ECB tot voorzichtigheid qua monetaire politiek.

Hoe nu verder met de kredietverlening in de eurozone de komende maanden?

Afgaand op de monetaire indicatoren voorzien we een licht voortgaande kredietgroei, gedreven door vraag van bedrijven. Allemaal niet heel spectaculair en dat past in het plaatje van een voorziene licht lagere economische groei voor 2018, die rond de 2% wordt ingecalculeerd voor de eurozone.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel