Weinig economische orkaanschade in VS

Weinig economische orkaanschade in VS

30 oktober 2017
De economische derdekwartaalgroei in de VS kwam uit op 3,0% op jaarbasis. En dat was nauwelijks minder dan over het tweede kwartaal. Een teken dat de orkanen weinig economische 'schade' hebben toegebracht. In de eurozone zien we dat de geldgroei stevig toeneemt, alleen de periferielanden blijven daarbij achter.

De economische derdekwartaalgroei in de VS kwam uit op 3,0% op jaarbasis. En dat was nauwelijks minder dan over het tweede kwartaal. Een teken dat de orkanen weinig economische 'schade' hebben toegebracht. In de eurozone zien we dat de geldgroei stevig toeneemt, alleen de periferielanden blijven daarbij achter.    

Amerikaanse economie groeit stevig door

De 3% groei op jaarbasis was ook veel hoger dan de gemiddelde 2,5% verwachting van economen. De component consumptie droeg met 2,4% groei iets minder bij dan in voorgaande kwartalen. Een positieve ontwikkeling maakten de bedrijfsinvesteringen door, die stegen met maar liefst 8,6% in de periode. Ook de goedkopere dollar had impact, de exporten namen forser toe dan verwacht (+2,3%), terwijl de importen juist 0,8% afnamen. Er waren ook een aantal zwakkere punten te bekennen in de groeicijfers. De overheid investeerde minder en ook de woningbouw liet een krimp zien. Ook het reëel beschikbare inkomen steeg slechts 0,6% dit kwartaal, en als gevolg daarvan daalde het deel dat de Amerikaanse burger spaart van zijn inkomen (savingsrate) naar een 3,4% dieptepunt. Dit zet een mogelijke rem op de consumptiegroei.

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat ook het vierde kwartaal een fraaie economische groei laat zien en dat over geheel 2017 een groei van tegen de 2,5% uit de bus kan rollen. Ook voor 2018 wordt een vergelijkbare groeivoet voorzien.

Monetaire indicatoren eurozone wijzen op groei maar...

De brede maatstaf voor de geldhoeveelheid in de eurozone, de M3, groeide in september met 5,1% op jaarbasis. Sinds de invoering van het obligatie-opkoopprogramma (begin 2015) schommelt dit cijfer rond de 5%. De bancaire kredietverlening aan de private sector tikte licht hoger op 2,7% groei jaar-op-jaar. Hierbij zijn het vooral de bedrijven die weer meer krediet vragen. Opvallend is dat de kernlanden Duitsland en Frankrijk het daarbij goed doen (+5,0%). Spanje en vooral Italië blijven flink achter in de kredietvraag van het bedrijfsleven. Het geeft aan dat het economische herstel niet overal even hard gaat en dat zal de ECB zeker laten meewegen in het monetair beleid. Naast de gematigde inflatie, is deze onevenwichtige groei ook een reden dat Draghi het monetaire beleid zeer geleidelijk zal aanpassen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel