Voorstellen NAFTA-handelsverdrag verworpen

Voorstellen NAFTA-handelsverdrag verworpen

18 oktober 2017
Het verlengen van het NAFTA-handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada verloopt uitermate stroef. De Amerikaanse voorstellen zijn onaanvaardbaar voor de andere partijen. Het vertrouwen onder Duitse investeerders klom licht hoger in oktober en de consumentenprijzen stegen zeer gematigd in de eurozone. In de VS herstelt de economie van de geleden orkaanschade.

Het verlengen van het NAFTA-handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada verloopt uitermate stroef. De Amerikaanse voorstellen zijn onaanvaardbaar voor de andere partijen. Het vertrouwen onder Duitse investeerders klom licht hoger in oktober en de consumentenprijzen stegen zeer gematigd in de eurozone. In de VS herstelt de economie van de geleden orkaanschade.

Verlengen NAFTA-handelsverdrag verloopt moeizaam

De VS, Mexico en Canada zijn er nog niet uitgekomen. De Amerikaanse voorstellen zijn onaanvaardbaar voor de overige landen. Het Amerikaanse bedrijfsleven hoopt op een verlenging, de politieke beleidsmakers in Washington zien minder noodzaak om het verdrag met haar grootste handelspartners te bestendigen. Toch liggen er voor een aantal Amerikaanse sectoren stevige uitdagingen op de loer bij een opzegging van het verdrag. Denk daarbij aan de auto-industrie die veel auto’s assembleert en verkoopt in beide landen. Misschien is het opzeggen van het NAFTA-handelsverdrag nog niet het ‘grootste’ probleem. Deze beweging toont aan dat Trump wel degelijk zijn protectionistische agenda wil uitvoeren. Dat zou een zorgwekkende ontwikkeling zijn voor de wereldeconomie.                   

Duitse ZEW-index boekt beperkte vooruitgang

Duitse investeerders blijven optimistisch gestemd, de zesmaandsverwachting voor de Duitse economie ging licht hoger bij deze groep. De huidige stand van de ZEW-index is te vertalen naar een economische groei van tussen de 2,25% en 2,5% op jaarbasis. En dat is keurig binnen de marktprojecties. De aanstaande monetaire verkrapping door de ECB (afbouw inkoop obligaties) en de duurdere euro deren Duitse investeerders blijkbaar niet echt. De economie is sterk genoeg om dit te kunnen dragen, is de opvatting.

Gematigde consumentenprijsinflatie in eurozone

De finale inflatiecijfers uit de eurozone weken nauwelijks af van de eerdere schattingen. De belangrijke kerninflatie (geschoond voor voedsel en energie) daalde in september zelfs tot 1,1% op jaarbasis. Een zeer gematigd cijfer gezien de goede prestaties van de economie. Toch weerhoudt dit de ECB er niet van om de bijl zetten in het obligatie-opkoopprogramma eind volgende week.

Amerikaanse industriële productie houdt zich kranig

De industriële productie in september steeg 0,3% op maandbasis. Is dit goed? Dat is lastig te zeggen vanwege de aanwezige orkaaneffecten begin september. Het productiecijfer toont aan dat de stijging vooral in de tweede maandhelft plaatsvond. Wij gaan ervan uit, gesteund door orderinstroomcijfers uit de ISM-rapporten, dat oktober een krachtig productieherstel zal laten zien.

Vertrouwen onder Amerikaanse aannemers torenhoog

De NAHB-index, de graadmeter voor het sentiment onder aannemers, steeg krachtig door in oktober. Niet geheel vreemd dat Amerikaanse aannemers bulken van het werk. De orkanen, maar ook de bosbranden in Californië, vragen extra capaciteit van de al oververhitte bouwsector. Werk genoeg maar genoeg personeel en bouwmateriaal is een uitdaging. In ieder geval gaat de kwakkelende huizenmarkt van de afgelopen maanden de economische groei duidelijk meer impulsen geven de komende kwartalen.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel