Trump weer in de schijnwerpers

Trump weer in de schijnwerpers

04 oktober 2017
President Trump trekt opnieuw de aandacht van de financiële wereld. Dit keer met de nadere uitwerking van de belastingplannen en met de kandidatenlijst voor het nieuwe opperhoofd van de Fed. Trump heeft met een aantal gegadigden gesprekken gevoerd en verwacht binnen twee a drie weken een besluit te nemen. Verder is de geldgroei in de VS voldoende groot en dat sterkt de Fed in haar beleid om monetair gas terug te nemen.

President Trump trekt opnieuw de aandacht van de financiële wereld. Dit keer met de nadere uitwerking van de belastingplannen en met de kandidatenlijst voor het nieuwe opperhoofd van de Fed. Trump heeft met een aantal gegadigden gesprekken gevoerd en verwacht binnen twee a drie weken een besluit te nemen. Verder is de geldgroei in de VS voldoende groot en dat sterkt de Fed in haar beleid om monetair gas terug te nemen.

Overzeese winsten belast tegen 10%?

Trump stelt voor om de winsten die Amerikaanse bedrijven in het buitenland hebben gestald af te laten rekenen tegen een belastingtarief van rond de 10%. Dat tarief is aanzienlijk lager dan het huidige tarief van 35%. Er komt daarbij wel een onderscheid qua tarief naar overzeese bezittingen; liquiditeiten worden hoger aangeslagen dan vaste overzeese investeringen (zoals onroerend goed). Na deze heffing worden overzeese winsten niet meer belast onder het Amerikaanse systeem. Dat is een groot voordeel voor ondernemingen met veel buitenlandse activiteiten.

Welke bedrijven gaan hiervan profiteren? Die zijn vooral terug te vinden in de technologie-en farmahoek. Apple heeft $ 216 miljard gestald in het buitenland, Microsoft $ 128 miljard en Cisco een kleine $ 70 miljard.

Wat zijn de vermoedelijke bestemmingen van al dat instromende geld bij bedrijven? Veel bedrijven willen hun schulden afbouwen met dit vrijkomende geld. In aanloop op de nieuw belastingregeling is er al het nodige geleend om aandeelhouders te plezieren. Bedrijven die wat meer vet op de botten hebben, denken aan extra dividenduitkeringen en/of aandeleninkoop. De optie 'extra investeren' wordt weinig genoemd.

Geldgroei VS voldoende groot

De geldgroei in de VS – de brede M3-maatstaf – groeide in augustus met een fraaie 4,6% op jaarbasis. De Fed gaat haar balans verkorten en dat betekent enige druk op de geldgroei de komende tijd. Maar die geldgroei is en blijft voldoende hoog. Ook goed om te zien is dat de groei van bancaire kredietverlening stabiliseert en niet verder afglijdt. Burgers en bedrijven krijgen meer vertrouwen in de economie en dat vertaalt zich naar investeringen met geleend geld en meer eigen woninghypotheken. Het is niet spectaculair, maar voldoende om een economische groei van tussen de 2,0% tot 2,5% te bereiken.

En dan Trumps belastingplannen? Ja, die zullen een kortstondig positief effect hebben op de economie. Uiteraard rest er nog de vraag wat er van die plannen overeind blijft. Een realistisch scenario is dat de economische groei in 2018 licht versneld tot 2,5%. Het positieve effect voor 2019 schatten economen beperkt in. De groei in dat jaar zal mogelijk terugvallen tot iets onder de 2%. 

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel